Ruda-Huta. „Nie” dla likwidacji przejazdów

Przy okazji modernizacji linii kolejowej Chełm - Włodawa ma zostać zlikwidowanych kilka przejazdów, na co nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy

PKP PLK przygotowuje się do rewitalizacji linii koleinowej nr 81 Chełm-Włodawa. Plany przebudowy przewidują m.in. likwidację przejazdów kolejowych na terenie gminy Ruda-Huta. Jej mieszkańcy, podobnie jak ich sąsiedzi z gminy Wola Uhruska, są przeciw, co władze gminy zakomunikowały w piśmie wysłanym do Kolei. – Liczymy, że uda znaleźć się w tej sprawie kompromis – mówi wójt Jarosław Walczuk.

Jak już informowaliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. przymierzają się do rewitalizacji linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa.  Inwestycja o wartości ponad 500 mln zł netto (w tym dokumentacja projektowa za ok. 9 mln zł netto) obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej na odcinku Chełm–Orchówek oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem ma wynosić ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Dokumentacja przedsięwzięcia ma powstać do pierwszego kwartału 2027 r.

W gminie Ruda-Huta, przez którą przebiega wspomniana linia, przeprowadzono niedawno spotkanie konsultacyjne w sprawie jej rewitalizacji. Zebranym zaprezentowano wstępną koncepcję przebudowy. Wynika z niej, że duża część przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy zostanie zlikwidowana. Argumentem, jaki ma za tym przemawiać, jest m.in. skrócenie czasu przejazdu pociągów. Mieszkańcom to rozwiązanie nie odpowiada – dla nich będzie wiązało się z nadkładaniem drogi czasem nawet o kilkaset metrów.

– Nie akceptujemy likwidacji żadnych przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych, co wyraziliśmy w piśmie przesłanym niedawno do kolei – mówi wójt gminy Ruda Huta Jarosław Walczuk i dodaje, że liczy, iż inwestor niebawem zaproponuje kompromisowe rozwiązania, które będą „do przyjęcia” dla lokalnej społeczności.

–  W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele PKP PLK w dwóch lokalizacjach zaproponowali alternatywne rozwiązanie, tj. w Gotówce i w Rudzie-Kolonii. Tym rozwiązaniem byłoby wybudowanie drogi technicznej w pasie kolejowym, którą mieszkańcy dojechaliby do drogi powiatowej. Myślę, że gdyby proponowane drogi techniczne były pokryte asfaltem, byłaby większa szansa na przekonanie mieszkańców. Liczymy, że niebawem odbędą się kolejne spotkania z przedstawicielami PKP PLK, na których usłyszymy więcej szczegółów – mówi wójt Walczuk. (w)

News will be here