Wrócili do szkoły po… 60 latach

Do wyjątkowego spotkania doszło w Szkole Podstawowej w Tarzymiechach w gminie Izbica. Po 60 latach placówkę odwiedzili absolwenci z roku szkolnego 1962-63.

Do wydarzenia doszło z inicjatywy jednej z absolwentek SP w Tarzymiechach, Marii Boratyn-Laudańskiej, która w swojej prezentacji wróciła wspomnieniami do czasu spędzonego w szkolnej ławce. W zjeździe wzięli również starsi i młodsi koledzy i koleżanki absolwentów z roku szkolnego 1962/63, ich bliscy oraz obecni uczniowie i nauczyciele szkoły w Tarzymiechach, a także burmistrz miasta i gminy Izbica Jerzy Lewczuk.

– Jubileusz skłonił wszystkich do podróży w czasie, dokonania retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych marzeń z rzeczywistością, przywołał wspomnienia – czytamy na stronie SP w Tarzymiechach.

Oto lista absolwentów szkoły z roku szkolnego 1962/63: Stanisław Danielak, Irena Danielak, Marianna Garbal, Mieczysław Garbal, Genowefa Hałas, Barbara Hałas, Zygmunt Janda, Krystyna Mazurek, Janusz Mazurek, Zofia Mazurek, Czesław Mazurek, Tadeusz Nizioł, Teodora Nizioł, Zygmunt Nizioł, Stanisław Paradowski, Lucyna Rybak, Jadwiga Szumigaj, Maria Szumigaj, Czesław Śliwa, Eugeniusz Smyk, Stanisław Toczek, Jan Wójcik, Czesława Wojtaś, Maria Boratyn, Krzysztof Szajner, Lucyna Staszak i Augustyn Głąb. Z różnych przyczyn, nie wszyscy mogli wciąć udział w spotkaniu. (kg)

News will be here