Wścieklizna w Orchówku

Dwa tygodnie temu w Orchówku (gm. Włodawa) znaleziono zwłoki lisa. Po badaniach okazało się, że zwierzę padło na wściekliznę, więc powiatowy lekarz weterynarii wprowadził szereg obostrzeń obejmujących wspomniany Orchówek, Okuninkę oraz miasto Włodawę.


Mieszkańcy m.in. muszą bezwzględnie trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu. Na wyznaczonym obszarze zakazuje się urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych, pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru, a także przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie.

Wścieklizna jest chorobą niebezpieczną także dla ludzi. Dlatego jeżeli zauważymy jakiekolwiek zwierzę, które zachowuje się dziwnie, nie ucieka przed człowiekiem, toczy pianę z pyska, ma ubytki w sierści, należy jak najszybciej się oddalić i zawiadomić odpowiednie służby. (bm)