Wsparcie dzieci popegeerowskich

W związku z rozpoczęciem nowego programu „Granty PPGR”, wójt gminy Sawin zaprasza uprawnione rodziny do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. – W ramach udzielonego gminie Sawin grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł – informuje gmina Sawin.

Sprzęt trafi do uczniów (także pełnoletnich), którzy zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, lub którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w PGR.

Deklarację udziału w programie wraz z oświadczeniem dla rodzica lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do 22 października w urzędzie gminy Sawin, pokój 202. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 82 545 97 06. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here