Współczesne problemy przedsiębiorstw

Na konferencji pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji” spotkali się przedstawiciele kół naukowych z całej Polski. Odbyła się ona w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 18 i 19 maja.


Konferencję otworzył prof. dr. hab. Andrzej Marczuk, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP. Zaproszeni goście debatowali nad tematyką zarządzania przedsiębiorstwami i inżynierią produkcji. Omawiano współczesny transport, spedycję i odnawialne źródła energii. Studenci mówili również o swoich własnych doświadczeniach m.in. Emilia Klimek opowiadała o zakładaniu i zarządzaniu gabinetem dentystycznym a Anna Piszcz mówiła o roli logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich.
Osobny panel poświęcono także roli, jaką pełni w naszym życiu jedzenie mówiąc m.in. o spożyciu mleka (Olga Gajownik) i mięsa (Magdalena Gajownik). Podczas dwudniowej konferencji odbyła się także wycieczka do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej. – Tak jak się spodziewaliśmy w obradach i prezentacjach podczas konferencji wzięło udział wielu gości, zarówno studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych różnych uczelni, jak i przedsiębiorców – mówi Natalia Rzeczycka ze Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Ekonomii, które było głównym organizatorem wydarzenia. (EM.K.)