Współpraca przynosi efekty

Współpraca między Zakładem Karnym we Włodawie a nadleśnictwami przynosi już pierwsze owoce. Niedawno osadzeni pomagali przy sprzątaniu, teraz wykonali ponad sto drewnianych budek lęgowych dla ptaków, które przekazano Nadleśnictwu Włodawa.

W środę (11 maja) ppłk Jacek Sankowski – dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie przekazał na rzecz Nadleśnictwa Włodawa 105 budek lęgowych wykonanych przez osadzonych w ramach porozumienia zawartego z nadleśnictwem. – Budki lęgowe zostały wykonane przez osadzonych z materiału przekazanego przez Nadleśnictwo Włodawa w oparciu o załączony projekt – mówi por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie. –

Jego realizacja była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało zawarte pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie a Nadleśnictwem w dniu 12 marca br. Głównym założeniem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia dało osadzonym możliwość udziału w projekcie ekologicznym czym chroni się środowisko naturalne. Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji – tłumaczy porucznik. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here