Współpraca z Akademią Sztuki Wojennej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie będzie współpracować z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Pracownicy obu uczelni będą razem pozyskiwać dotacje, organizować konferencje i prowadzić wspólne badania.

PWSZ w Chełmie rozwija się, zyskując nowych partnerów do współpracy. Ostatnio Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej uczelni, podpisał porozumienie o współpracy z Leszkiem Elakiem, prorektorem ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie. Umowa przewiduje współpracę w sferze naukowej, dydaktycznej i promocyjnej. Uczelnie chcą wspólnie podejmować prace badawcze, pozyskiwać dotacje oraz współpracować przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych. (opr. mo)