Wspomnienie Naczelnika

Do 31 października w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie można oglądać wystawę dokumentów związanych z Tadeuszem Kościuszko z okazji dwusetnych urodzin Naczelnika. Eksponaty pochodzą ze zbiorów wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.


Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 6 października. Z tej okazji lubelscy naukowcy przygotowali wykłady na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki. O związkach Kościuszki z naszym regionem opowiedział Tadeusz Sobieszek, a o jego miłosnych perypetiach i sympatiach Ewa Sadowska. Wydarzenie związane z 200. rocznicą śmierci Kościuszki organizuje komitet obchodów przy Muzeum Wsi Lubelskiej. 14 października w kościele garnizonowym odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół, stowarzyszeń i wojska, po której uroczysty pochód przeszedł ulicami Lublina pod gmach Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przy ul. Spadochroniarzy, gdzie została wmurowana pamiątkowa tablica. 15 października, w skansenie, odbyła się m.in. inscenizacja bitwy pod Racławicami oraz festyn o z występami ludowych kapeli. Tadeusz Kościuszko to patron roku 2017. (EM.K.)