Wśród najlepszych uczelni na świecie

Politechnika Lubelska 2 grudnia br. otrzymała nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award 2019. Jest ona przyznawana uczelniom, których badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.


Nagrody wręczono w Warszawie na gali Elsevier. W imieniu Politechniki Lubelskiej statuetkę odebrała prof. Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. Lubelska uczelnia została uhonorowana w jednej z sześciu dziedzin – Engineering and Technology.

Wyróżnienia otrzymały uczelnie odnotowujące ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i z udziałem zagranicznych współautorów oraz mające wysoki wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

Politechnika Lubelska może pochwalić się blisko 50% dorobkiem publikacyjnym z zakresu nauk inżynierskich i technicznych. Wiodącą dyscypliną jest materiałoznawstwo (1/3 wszystkich publikacji z tej dziedziny). Prawie 2% publikacji znalazło się wśród najczęściej cytowanych na świecie.

Oprócz lubelskiej uczelni wyróżnione zostały: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. MG