Wszystko o zarządzaniu

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz” organizuje V Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji”.
Odbędzie się ona 18 i 19 maja 2017 r. w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii na Wydziale Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Głębokiej 28.
Tematyką tegorocznego spotkania jest zarządzanie produkcją, usługami i przedsiębiorstwem. Poruszone zostaną również zagadnienia z dziedziny inżynierii produkcji, systemów zarządzania, przebiegu procesów w przedsiębiorstwach, organizacji procesów produkcyjnych, logistyki, transportu, spedycji, odnawialnych źródeł energii, budowy i eksploatacji maszyn spożywczych, modelowania procesów, inżynierii spożywczej i aspektów prawnych obrotu żywnością. W ramach konferencji zostanie wydana monografia, w której znajdą się najciekawsze artykuły wygłoszone na konferencji. Wstęp jest wolny, ale jeśli ktoś chce otrzymać certyfikat obecności, to może dokonać rejestracji jako „wolny słuchacz” za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: http://sknzie.up.lublin.pl/rejestracja/. (EM.K.)