Wybitny uczony i przyjaciel KUL

Profesor A. James McAdams – nowy doktor honoris causa KUL

W piątek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL A. Jamesowi McAdamsowi, profesorowi stosunków międzynarodowych w University of Notre Dame.


Prof. A. James McAdams w latach 2002-2018 pełnił funkcję dyrektora Nanovic Institute for European Studies – interdyscyplinarnego centrum badawczego, zajmującego się rozwojem idei, kultury, wiary i instytucji wpływających współcześnie na Europę.

Rozprawę doktorską dotyczącą charakteru politycznego Niemiec Wschodnich po zbudowaniu muru obronił na University of California w Berkley w 1983 r. W latach 1985-1992 prof. McAdams pracował w Princeton University, gdzie pełnił również funkcję dyrektora Programu Studiów Rosyjskich (1989-1990).

Od 1992 r. jest związany z University of Notre Dame. Jego zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą wielu aspektów stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej, polityki niemieckiej, relacji międzyniemieckich przed 1989 r. oraz polityki niemieckiej po zjednoczeniu w kontekście europejskim. Jest także jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców marksizmu i komunizmu w Europie Wschodniej.

Opublikował m.in. monografie autorskie: “East Germany and Detente” (Cambridge University Press, 1985), “Germany Divided: From the Wall to Reunification” (Princeton University Press, 1994), “Judging the Past in Unified Germany” (Cambridge University Press, 2001), “Vanguard of the Revolution: The Global Idea of the Communist Party” (Princeton University Press, 2017).

Prof. McAdams to wyjątkowy przyjaciel KUL i promotor lubelskiej uczelni w USA. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Catholic Universities Partnership (CUP), do którego obok University of Notre Dame, należą uniwersytety katolickie z Europy.

Tytułu doktora honoris causa KUL prof. McAdams odebrał z rąk JM Rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego. Wcześniej laudację wygłosił dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL. KB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here