Wybitny uczony i przyjaciel KUL

Profesor A. James McAdams – nowy doktor honoris causa KUL

W piątek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL A. Jamesowi McAdamsowi, profesorowi stosunków międzynarodowych w University of Notre Dame.


Prof. A. James McAdams w latach 2002-2018 pełnił funkcję dyrektora Nanovic Institute for European Studies – interdyscyplinarnego centrum badawczego, zajmującego się rozwojem idei, kultury, wiary i instytucji wpływających współcześnie na Europę.

Rozprawę doktorską dotyczącą charakteru politycznego Niemiec Wschodnich po zbudowaniu muru obronił na University of California w Berkley w 1983 r. W latach 1985-1992 prof. McAdams pracował w Princeton University, gdzie pełnił również funkcję dyrektora Programu Studiów Rosyjskich (1989-1990).

Od 1992 r. jest związany z University of Notre Dame. Jego zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą wielu aspektów stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej, polityki niemieckiej, relacji międzyniemieckich przed 1989 r. oraz polityki niemieckiej po zjednoczeniu w kontekście europejskim. Jest także jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców marksizmu i komunizmu w Europie Wschodniej.

Opublikował m.in. monografie autorskie: “East Germany and Detente” (Cambridge University Press, 1985), “Germany Divided: From the Wall to Reunification” (Princeton University Press, 1994), “Judging the Past in Unified Germany” (Cambridge University Press, 2001), “Vanguard of the Revolution: The Global Idea of the Communist Party” (Princeton University Press, 2017).

Prof. McAdams to wyjątkowy przyjaciel KUL i promotor lubelskiej uczelni w USA. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Catholic Universities Partnership (CUP), do którego obok University of Notre Dame, należą uniwersytety katolickie z Europy.

Tytułu doktora honoris causa KUL prof. McAdams odebrał z rąk JM Rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego. Wcześniej laudację wygłosił dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL. KB