Wyblakłe tablice do wymiany

Wyblakły tablice informacyjne na Przedszkolu nr 64 przy ul. Droga Męczenników Majdanka i na Szkole Podstawowej nr 31 z ul. Lotniczej.


Urząd Miasta w Lublinie wie już o tym problemie i obiecuje jego szybkie rozwiązanie. – Wymiana tablic zarówno na budynku wskazanego przedszkola, jak i budynku szkoły zaplanowana jest na najbliższe tygodnie listopada – zapowiada Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego w lubelskim ratuszu. Miasto postanowiło podejść do tej sprawy bardziej systemowo i zleciło kontrole pod tym kątem także w pozostałych prowadzonych przez siebie placówkach.

– Jednocześnie Wydział Oświaty i Wychowania zwrócił się do wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez miasto o zadbanie, w ramach nadzoru nad powierzonym mieniem, o właściwe i estetyczne eksponowanie na budynkach tablic urzędowych i godła państwowego przy wejściu i w razie potrzeby, o podjęcie niezbędnych czynności naprawczych. – dodaje Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. MK