Wybory rektorów odłożone

Zaplanowane na kwiecień i początek maja wybory rektorów UMCS i Politechniki Lubelskiej zostały przesunięte na późniejszy termin – wszystko przez epidemię koronawirusa.


Zaplanowane na 22 kwietnia wybory na UMCS zostały przeniesione na 26 czerwca. W związku z tym do 10 czerwca przesunięto również termin zgłaszania się kandydatów. Jak na razie o miejsce, które z końcem sierpnia zwolni, (po dwóch kadencjach), rektor Stanisław Michałowski, chcą ubiegać się prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Radosław Dobrowolski oraz dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Robert Litwiński.

Wybory na UMCS przesuwane są ze względu na epidemię koronawirusa, ale też na wniosek samorządów wydziałowych o unieważnienie wyborów elektorów wśród studentów. Jeśli rektor dopatrzy się nieprawidłowości w przeprowadzonych w połowie marca wyborach elektorów studenckich, może je unieważnić. Data wyborów zmienia się też na Politechnice Lubelskiej – z 5 na 26 maja. (EM.K.)