Wybraliśmy prawdziwych społeczników

430 mandatów obsadzonych, frekwencja na poziomie 6,79% – najwyższa na Szerokiem, najniższa na Wrotkowie. Podsumowujemy niedawne wybory do rad dzielnic.

Głosowanie odbyło się w 51 obwodach, w 27 nie zostało przeprowadzone, gdyż zgłosiła się tam liczba kandydatów nie większa od liczby mandatów. Głosowania nie przeprowadzono na terenie Węglina Południowego, Wieniawy, Za Cukrownią oraz Zemborzyc. Kandydaci, którzy zostali zarejestrowani przez miejską komisję wyborczą, automatycznie stali się członkami rad dzielnic. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że w Lublinie brakuje aktywistów, a tekst opatrzyliśmy tytułem „Społeczników jak na lekarstwo”.

Średnia frekwencja wyborcza w całym mieście wyniosła 6,79 %. W niektórych dzielnicach była jednak wyższa – np. na Szerokiem wyniosła 18,97%. Najmniejszym zainteresowaniem wybory cieszyły się na Wrotkowie, gdzie do urn poszło zaledwie 2,71% dorosłych mieszkańców. Ciekawa sytuacja miała miejsce na Bronowicach, gdzie na Lecha Mirosława i Eugeniusza Wojtasia oddano taką samą liczbę głosów. O tym, kto dostanie się do rady dzielnicy, przesądziło losowanie. Więcej szczęścia miał Lech Mirosław. Mandatu na Hajdowie-Zadębiu nie zdobyła z kolei 90-letnia Janina Dziedzic, która otrzymała tylko 22 głosy. Mandat na Felinie uzyskał zaledwie 18-letni Jakub Zmysłowski, jeden z najmłodszych społeczników w całym mieście. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie, a obwodowe komisje wyborcze nie zgłosiły „poważnych incydentów”, które mogły mieć wpływ na przebieg głosowania.

Frekwencja w tegorocznych wyborach była niższa, aniżeli cztery lata temu, gdy do urn poszło 7,49 % mieszkańców. Jakie mogą być tego przyczyny? – Rady dzielnic mają za małe kompetencje, poza tym w Polsce obserwujemy zniechęcenie demokracją. Ludzie mają poczucie, że od ich decyzji niewiele zależy. Warto jednak podkreślić, że w dzielnicach, w których liczba kandydatów była dużo większa aniżeli liczba miejsc, frekwencja była przyzwoita – uważa Stanisław Brzozowski, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości.

W podobnym tonie wypowiada się dr Wojciech Maguś, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS. – Niskie zainteresowanie wyborami do rad dzielnic spowodowane jest kilkoma przesłankami. Rady mają małe kompetencje, dysponują też ograniczonymi środkami finansowymi. Elementem nie bez znaczenie może być duża polaryzacja polityczna na poziomie krajowym. Ostry spór między zawodowymi politykami może wpływać na obniżenie poziomu zaangażowania w sprawy lokalne – komentuje.

Warto przypomnieć, że rady dzielnic zajmują się m.in.: „wyrażaniem opinii wobec organów miasta” czy współpracą z miejskimi radnymi. Każda rada ma do dyspozycji niewielką, wynoszącą obecnie 150 tysięcy złotych rezerwę celową, przeznaczoną na realizację drobnych inwestycji. Dietę pobiera tylko przewodniczący zarządu dzielnicy, powoływany przez pozostałych członków, a wynosi ona 2250 złotych brutto, czyli tyle, co najniższa krajowa. W Lublinie ustanowiono 27 dzielnic.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów. Na zielono zaznaczyliśmy nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandat.

ABRAMOWICE

Obwód numer 1: Magdalena Błaszczak 79 głosów, Sławomir Błaszczak 108 głosów, Robert Gospodarek 89 głosów, Teresa Krzywicka 97 głosów, Sławomir Kula 52 głosy, Witold Mysyk 63 głosy, Adam Pryk 106 głosów, Andrzej Serwatka 70 głosów, Marta Tatara 107 głosów, Włodzimierz Tylec 91 głosów, Katarzyna Wachowska 79 głosów, Joanna Wrześniewska 91 głosów, Grzegorz Wrześniewski 86 głosów, Andrzej Zieliński 105 głosów, Jerzy Zieliński 77 głosów, Paweł Zieliński 62 głosy, Andrzej Zyga 74 głosy

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 13,78 %. Obsadzono 15 mandatów.

BRONOWICE

Obwód numer 1: Waldemar Czapczyński 126 głosów, Dorota Prewencka 90 głosów, 3Wioletta Skrzypek-Kowalczyk 67 głosów

Obwód numer 2: Krystyna Fiuta 96 głosów, Łukasz Ignaciuk 89 głosów, Janusz Kozak 62 głosy, Lech Mirosław 63 głosy, Natalia Plackowska 20 głosów, Izabela Połeć 29 głosów, Marianna Robak 58 głosów, Eugeniusz Wojtaś 63 głosy, Cezary Wójcik 30 głosów

Obwód numer 3: Hanna Księżopolska-Bachmatiuk 126 głosów, Artur Lis 107 głosów, Andrzej Bojanek 105 głosów, Adam Głowacz 91 głosów

Obwód numer 4: Edyta Bochniarz-Tyra 220 głosów, Andrzej Szyszko 217 głosów, Marian Ignaciuk 215 głosów, Grażyna Tutka 205 głosów, Paweł Wrona 193 głosy, Zofia Gwóźdź 190 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 9,55 %. Obsadzono 15 mandatów.

CZECHÓW POŁUDNIOWY

Głosowanie nie odbyło się, gdyż w poszczególnych obwodach zgłosiła się liczba kandydatów równa albo mniejsza od liczby mandatów. Listę radnych podaliśmy dwa tygodnie temu

CZECHÓW PÓŁNOCNY

Obwód numer 1: Wiesław Dudek 55 głosów, Grzegorz Góźdź 39 głosów, Kazimierz Komisarczuk 45 głosów, Arkadiusz Ligęza 56 głosów, Irena Szostak-Kowalczyk 81 głosów, Małgorzata Wielgosz 83 głosy, Marzena Wytrążek 86 głosów

Obwód numer 4: Mirosław Czerniak 91 głosów, Karol Selwa 42 głosy, Anna Świetlicka 81 głosów, Halina Warchocka 86 głosów, Andrzej Wróbel 60 głosów, Piotr Zygan 98 głosów

W obwodach numer 1 i 2 głosowanie się nie odbyło się, gdyż zgłosiła się tam liczba kandydatów równa albo mniejsza od liczby mandatów. Listę radnych z tych obwodów podaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 4,89 %.

CZUBY PÓŁNOCNE

Obwód numer 1: Renata Mitrut 134 głosy, Justyna Pikulska 134 głosy, Elżbieta Szabała 163 głosy, Michał Szymański 185 głosów, Jarosław Włosek 148 głosów, Jadwiga Ziarno 115 głosów

Obwód numer 3: Tomasz Buda 89 głosów, Maria Kulik 106 głosów, Wojciech Rynkiewicz 77 głosów, Marek Stupak 43 głosy, Krzysztof Wronka 63 głosy, Sylwia Zubrzycka 55 głosów

Obwód numer 5: Leszek Antoniewski 224 głosy, Małgorzata Dunecka 252 głosy, Helena Flisiak 319 głosów, Mateusz Fornalski 50 głosów, Agata Kanatek 190 głosów, Agnieszka Kowalczyk 344 głosy, Beata Skalska 312 głosów, Bartłomiej Skórski 342 głosy, Grażyna Stadnik 375 głosów, Anna Tarnowska 191 głosów, Katarzyna Wawszczak 160 głosów, Maria Zuzańska 86 głosów

W obwodach numer 2 i 4 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tych obwodów podaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 7,87%. Obsadzono 21 mandatów.

CZUBY POŁUDNIOWE

Obwód numer 1: Marzena Doroszuk-Maj 43 głosy, Piotr Grabarczyk 62 głosy, Anna Gutko 47 głosów, Igor Wyszyński-Katrłoski 64 głosy

Obwód numer 2: Agata Cholewa 120 głosów, Ryszard Czerwieniec 137 głosów, Monika Pietrzyk 69 głosów, Arkadiusz Szczepański 146 głosów

Obwód numer 3: Halina Brzezicka 104 głosy, Marcin Garbowski 102 głosy, Wioletta Ostrowska 74 głosy, Grzegorz Rolewski 83 głosy, Krzysztof Wiśniewski 104 głosy

Obwód numer 4: Ryszard Janeczek 121 głosów, Marcin Kulka 85 głosów, Janusz Malec 129 głosów, Halina Pietrzak 139 głosów, Janusz Szczęch 131 głosów, Wiesław Wnuk 178 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,26 %. Obsadzono 15 mandatów.

DZIESIĄTA

Obwód numer 2: Oskar Biegański 71 głosów, Szymon Furmaniak 98 głosów, Wojciech Kret 132 głosy, Jakub Król 96 głosów, Paweł Marczak 35 głosów, Beata Murzacz 87 głosów, Mariusz Olejarczyk 59 głosów, Agnieszka Szydłowska-Wierzchoń 77 głosów, Adam Ślusarski 92 głosy, Witold Wójtowicz 87 głosów, Urszula Ziembikiewicz-Otulska 91 głosów

Obwód numer 3: Dorota Baranowska 51 głosów, Hanna Burdon 103 głosy, Renata Janowska 99 głosów, Kamil Potęga 64 głosy, Halina Tes 122 głosy

Obwód numer 4: Marcin Adamiec 42 głosy, Paweł Adamiec 36 głosów, Celina Ładniak 65 głosów, Andrzej Małysz 51 głosów, Piotr Nizioł 73 głosy

Obwód numer 5: Dariusz Brzózka 127 głosów, Marta Cisło 90 głosów, Wiesława Dados 98 głosów, Karolina Jawoszek-Sobieś 48 głosów, Jan Krupiński 98 głosów, Łukasz Poręba 79 głosów, Barbara Rusinek 51 głosów, Michał Samolej 132 głosy, Agnieszka Sawicka 57 głosów, Janusz Wierzchowski 89 głosów

W obwodzie numer 1 głosowanie się nie odbyło. Listę radnych z tego obwodu podaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,99%. Obsadzono 21 mandatów.

FELIN

Obwód numer 1: Krystyna Brodowska 143 głosy, Grzegorz Kocot 113 głosów, Mirosław Kopiński 104 głosy, Henryk Kowalski 103 głosy, Jarosław Nieścioruk 87 głosów, Tomasz Staszewski 88 głosów, Stefan Stefankowicz 98 głosów, Mariusz Suszczyk 92 głosy, Daniel Wójtowicz 113 głosów, Jan Zamojski 107 głosów

Obwód numer 2: Andrzej Bajdak 59 głosów, Piotr Bartnik 97 głosów, Dariusz Bartuzi 78 głosów, Sylwester Bąk 31 głosów, Mariusz Byzdra 49 głosów, Monika Dudziak 93 głosy, Stanisława Fidor-Tatarczuk 125 głosów, Arkadiusz Gołębiowski 124 głosy, Sebastian Gorgol 160 głosów, Grzegorz Gryzio 116 głosów, Mikołaj Grzegorczyk-Zaniewski 66 głosów, Dominika Kostek 101 głosów, Ireneusz Krupski 77 głosów, Paweł Kucharewicz 74 głosy, Monika Łaszczewska 72 głosy, Edyta Michaluk-Charytanowicz 121 głosów, Zenona Nader 62 głosy, Adam Płaczkowski 83 głosy, Piotr Toc 148 głosów, Mariusz Trębacz 35 głosów, Katarzyna Wicińska 56 głosów, Teresa Ziętko 123 głosy, Jakub Zmysłowski 138 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 12,07 %. Obsadzono 15 mandatów.

GŁUSK

Obwód numer 1: Piotr Borowiec 61 głosów, Grażyna Cnota 84 głosy, Mirosław Kozak 33 głosy, Teresa Krzos 101 głosów, Zenon Łukasik 74 głosy, Iwona Nazarewicz 49 głosów, Piotr Nowacki 50 głosów, Jerzy Rogowski 81 głosów, Marlena Serwin 43 głosy, Zygmunt Sochaczewski 32 głosy, Jacek Stachyra 76 głosów, Tomasz Tarczydło 36 głosów, Piotr Toruń 78 głosów, Ewa Trześniewska 71 głosów, Jerzy Wojciechowski 163 głosy, Kamila Wojtyła 80 głosów, Krzysztof Wójcik 48 głosów, Piotr Wójcik 60 głosów, Zbigniew Wójtowicz 83 głosy, Adam Żółkowski 80 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 16,26 %. Obsadzono 15 mandatów.

HAJDÓW-ZADĘBIE

Obwód numer 1: Wiesław Bomba 106 głosów, Agnieszka Budynkiewicz 92 głosy, Agnieszka Ciuraj 98 głosów, Elżbieta Dąbrowska 90 głosów, Janina Dziedzic 22 głosy, Paweł Flis 104 głosy, Lucjan Gajos 76 głosów, Patryk Gawryłow 72 głosy, Rafał Ikwanty 78 głosów, Ewa Jaworska 80 głosów, Joanna Klisowska 83 głosy, Waldemar Kołtunik 110 głosów, Monika Litwin 93 głosy, Mariusz Poroch 110 głosów, Paulina Purc 97 głosów, Anna Różycka 75 głosów, Teresa Siuda 108 głosów, Jacek Skiba 145 głosów, Tomasz Skiba 106 głosów, Artur Sobczak 87 głosów, Michał Stachura 89 głosów, Jacek Szczygieł 84 głosy, Jan Tomczyk 102 głosy, Maria Urban 95 głosów, Krzysztof Więsik 78 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 14,46 %. Obsadzono 15 mandatów.

KALINOWSZCZYZNA

Obwód numer 1: Adam Kalinowski 64 głosy, Andrzej Mitura 78 głosów, Ryszard Moczarski 77 głosów, Jolanta Mulak 86 głosów, Krystyna Nosalewicz 66 głosów, Katarzyna Pasierbiak 73 głosy, Wiesław Rafalski 72 głosy

Obwód numer 2: Piotr Buraczyński 49 głosów, Halina Gaj-Godyńska 59 głosów, Michał Gałka 56 głosów, Irena Malesa 74 głosy, Agnieszka Orłowska 66 głosów, Wojciech Zirebiec 26 głosów

Obwód numer 3: Robert Adach 119 głosów, Barbara Grzegorczyk 109 głosów, Bogusława Harden 99 głosów, Izabela Protas 88 głosów, Andrzej Tomasiak 70 głosów, Jarosław Wójcik 73 głosy, Joanna Wójcik 69 głosów

Obwód numer 4: Paweł Babula 204 głosy, Henryk Bącal 51 głosów, Wiesław Iskra 153 głosy, Łukasz Kuzioła 63 głosy, Adam Skowronek 145 głosów, Artur Szymaniak 68 głosów, Paweł Wiewióra 59 głosów, Kamil Włodarczyk 57 głosów, Andrzej Zięba 151 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 4,44 %. Obsadzono 21 mandatów.

KONSTANTYNÓW

Obwód numer 1: Sylwester Dominiczak 39 głosów, Ewa Kapica 78 głosów, Zofia Polska 104 głosy, Łukasz Polski 95 głosów, Wiktor Sawicki 47 głosów, Ryszard Skorupski 60 głosów, Anna Wojtowicz 89 głosów, Marek Wójtowicz 95 głosów, Marek Wróblewski 55 głosów

Obwód numer 2: Ryszard Dudek 66 głosów, Elżbieta Kaznowska-Maciążek 133 głosy, Adam Kruk 118 głosów, Rafał Misztal 125 głosów, Paulina Niczyporuk 121 głosów, Tomasz Pękala 145 głosów, Jakub Romaniuk 112 głosów, Andrzej Rumiński 98 głosów, Bożena Siebiesiewicz 124 głosy, Tomasz Sołtys 116 głosów, Hanna Wilczek 80 głosów, Anna Zajączkowska 77 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 7,12 %. Obsadzono 15 mandatów.

KOŚMINEK

Obwód numer 1: Tomasz Aftyka 111 głosów, Urszula Czubacka 115 głosów, Barbara Frankiewicz-Ćwikła 51 głosów, Teresa Gadzała 33 głosy, Jolanta Jańczak 103, Kamil Panczenko 84 głosy, Mirosław Piejak 71 głosów, Paweł Wójcik 28 głosów

Obwód numer 2: Mariusz Bańka 106 głosów, Andrzej Czepułkowski 84 głosy, Albert Koczmara 115 głosów, Andrzej Mazuś 92 głosy, Ewelina Oleszek 118 głosów, Waldemar Zyglewski 73 głosy, Wojciech Żywiecki 58 głosów

Obwód numer 3: Ewa Gęca 103 głosy, Joanna Jabłońska 57 głosów, Mariusz Kasprzak 81 głosów, Monika Piotrowska-Sapko 42 głosy, Kazimiera Romaniuk 80 głosów, Irena Wyrwas 82 głosy

Obwód numer 4: Grzegorz Grylak 53 głosy, Natalia Kokoszka 50 głosów, Barbara Mazurek 44 głosy, Anna Wójcik 50 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 6,83 %. Obsadzono 15 mandatów.

PONIKWODA

Obwód numer 1: Renata Bednarek 74 głosy, Grzegorz Końko 44 głosy, Bartłomiej Mrozik 32 głosy, Robert Paprocki 31 głosów, Ewa Staniak 49 głosów

Obwód numer 2: Cezary Bach 43 głosy, Justyna Budzyńska 60 głosów, Kinga Kicińska 63 głosy, Grażyna Kujawa 58 głosów, Tomasz Małecki 84 głosy, Ewelina Przybylska 43 głosy, Piotr Rubaszko 51 głosów, Renata Siembida 36 głosów, Sebastian Szczęsny 41 głosów, Stanisław Wajrak 27 głosów

Obwód numer 3: Kazimierz Kamieniecki 53 głosy, Andrzej Kozak 54 głosy, Magdalena Maliszewska 85 głosów, Jerzy Miszczuk 55 głosów, Ewelina Prusik 37 głosów, Barbara Skubis 89 głosów, Edward Skubis 84 głosy, Władysław Wzorek 53 głosy

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,14 %. Obsadzono 15 mandatów.

RURY

Obwód numer 2: Anna Białek 76 głosów, Krystyna Charko 70 głosów, Dariusz Michałowski 126 głosów, Małgorzata Wasek 66 głosów, Grzegorz Wierzchowski 111 głosów, Michał Zacz 160 głosów

Obwód numer 4: Jolanta Białecka 142 głosy, Michał Błaszczak 80 głosów, Lucyna Fryc 104 głosy, Andrzej Gołacki 93 głosy, Janusz Litko 81 głosów, Andrzej Pelczar 129 głosów

Obwód numer 5: Jacek Figarski 93 głosy, Jacek Jagitka 158 głosów, Małgorzata Szatkowska 112 głosów, Kazimiera Trybuła 102 głosy

Obwód numer 6: Zbigniew Bagiński 27 głosów, Grzegorz Błaszczuk 49 głosów, Jacek Kmieć 76 głosów, Amadeusz Popek 50 głosów, Dariusz Sadowski 61 głosów

W obwodach numer 1, 3 i 7 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tych obwodów przedstawiliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,9 %. Obsadzono 21 mandatów.

SŁAWIN

Obwód numer 1: Piotr Bielawski 199 głosów, Oskar Czech 140 głosów, Jacek Jabłoński 310 głosów, Urszula Jackowska 55 głosów, Barbara Kamieńska-Krzowska 334 głosy, Rafał Kępski 142 głosy, Tomasz Kopacz 64 głosy, Radosław Osiak 355 głosy, Marta Rubaj-Zduńczyk 53 głosy, Zofia Rzączyńska 351 głosów, Karol Rzepecki 146 głosów, Marcin Skrzypek 103 głosy, Dominik Starczewski 176 głosów, Monika Tarkowska 283 głosy, Paulina Zarębska-Denysiuk 99 głosów, Jacek Zinkiewicz 64 głosów

W obwodzie numer 2 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tego obwodu przedstawiliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 12,24%. Obsadzono 15 mandatów.

SŁAWINEK

Obwód numer 1: Bernardetta Bialik-Karska 123 głosy, Ryszard Chwała 191 głosów, Ryszard Czapliński 65 głosów, Jacek Głuchowski 202 głosy, Jolanta Janoszczyk 195 głosów, Tomasz Koprukowniak 51 głosów, Bolesław Korczyński 168 głosów, Tadeusz Kowal 165 głosów, Agata Kusz 182 głosy, Tomasz Kuta 167 głosów, Halina Łukasik 196 głosów, Andrzej Miazga 212 głosy, Danuta Olchowska-Kubik 186 głosów, Mateusz Sapko 95 głosów, Tadeusz Sapko 132 głosy, Ryszard Selwa 175 głosów, Dominika Szewczak 127 głosów, Krystyna Szołdra 106 głosów, Filip Trubalski 98 głosów, Andrzej Tupaj 128 głosów, Waldemar Wilkołek 103 głosy,

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 8,99 %. Obsadzono 15 mandatów.

ŚRÓDMIEŚCIE

Obwód numer 1: Marcin Błażyński 52 głosy, Eliasz Bojarski 50 głosów, Krzysztof Jaraszkiewicz 41 głosów, Jadwiga Kamińska-Smyl 63 głosy, Bożena Kościańczuk 55 głosów, Marcin Pietrosiński 65 głosów, Barbara Ślifirz 76 głosów, Jacek Warda 46 głosów

Obwód numer 2: Ewa Agaciak 19 głosów, Krzysztof Lipka 45 głosów, Aldona Popek 31 głosów, Jacek Wysokiński 15 głosów

Obwód numer 4: Magdalena Chojnicka 68 głosów, Monika Dagilis 58 głosów, Mariusz Iwanicki 80 głosów, Rafał Koszyk 24 głosy, Michał Łacic 27 głosów, Rafał Mysiakowski 53 głosy, Mateusz Nowak 37 głosów, Iwona Serwa 19 głosów, Sławomir Wolski 49 głosów

W obwodzie numer 3 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tego obwodu opublikowaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 3,73 %. Obsadzono 15 mandatów.

STARE MIASTO

Obwód numer 1: Marcin Błaziak 44 głosy, Adrian Dang Xuan 42 głosy, Jakub Gliwka 31 głosów, Wiesław Koc 49 głosów, Zofia Kośka 39 głosów, Michał Makowski 44 głosy, Marek Michalik 37 głosów, Grzegorz Mocny 44 głosy, Paweł Nadolski 18 głosów, Zygmunt Ostrowski 34 głosy, Marzena Pacek 32 głosy, Zofia Popiołek 30 głosów, Izabela Waleczek-Bartnik 32 głosy, Agata Włodarczyk 35 głosów, Dariusz Wojewódzki 37 głosów, Anna Wypych 22 głosy

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,48 %. Obsadzono 15 mandatów.

SZEROKIE

Obwód numer 1: Zofia Bielecka 167 głosów, Karolina Chuderska 177 głosów, Maria Dudziak 228 głosów, Leszek Gońka 124 głosy, Marcin Gutek 156 głosów, Mariola Jeż 151 głosów, Józef Kaźmierczak 205 głosów, Sławomir Knap 146 głosów, Jarosław Królikowski 148 głosów, Janusz Krzych 130 głosów, Damian Kuraszewicz 145 głosów, Marzena Kuśmierz 157 głosów, Agnieszka Lis 150 głosów, Kazimierz Łoziński 123 głosy, Krzysztof Marek 127 głosów, Wiesława Ogrodnik 139 głosów, Anna Pado 108 głosów, Katarzyna Paszowska 159 głosów, Katarzyna Pokora 48 głosów, Marek Rachańczyk 150 głosów, Andrzej Skałecki 180 głosów, Marcin Stadnik 105 głosów, Agnieszka Stec 123 głosy, Zbigniew Ziółkowski 48 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 18,97 %. Obsadzono 15 mandatów.

TATARY

Obwód numer 1: Alicja Bohdan 29 głosów, Lech Buczkowski 36 głosów, Piotr Kozak 43 głosy, Damian Kuźniak 53 głosy, Mieczysław Stasiak 98 głosów, Iwona Stefanek 72 głosy, Paweł Węgrzyn 56 głosów, Izabela Zygmunt 30 głosów

W obwodach numer 2, 3 i 4 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tych obwodów opublikowaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 5,5 %. Obsadzono 13 mandatów.

WĘGLIN PÓŁNOCNY

Obwód numer 1: Jacek Bednarczyk 132 głosy, Janusz Berenson 59 głosów, Jerzy Borsukiewicz 130 głosów, Dariusz Boruch 161 głosów, Krzysztof Burdziński 102 głosy, Andrzej Butrym, 124 głosy, Grażyna Czarnota 124 głosy, Leszek Dziuba 71 głosów, Barbara Kosmala 127 głosów, Anna Kuszneruk 120 głosów, Dorota Lipka 112 głosów, Barbara Lisiak 116 głosów, Paweł Mierzwa 133 głosy, Michał Maciek 72 głosy, Irena Piędzia 94 głosy, Witold Sobiesiak 116 głosów, Jarosław Wnuk 158 głosów, Maria Zdanowska 112 głosów, Beata Żuraw 115 głosów

Frekwencja w dzielnicy wyniosła 11,02 %. Obsadzono 15 mandatów.

WĘGLIN POŁUDNIOWY

Głosowanie w dzielnicy się nie odbyło. Listy radnych opublikowaliśmy dwa tygodnie temu.

WIENIAWA

Głosowanie w dzielnicy się nie odbyło. Listy radnych opublikowaliśmy dwa tygodnie temu.

WROTKÓW

Obwód numer 2: Piotr Marek 40 głosów, Anna Poterucha-Radomska 32 głosy, Monika Sugier 34 głosy, Anna Trumińska 32 głosy, Mariusz Zabadała 28 głosów

Obwód numer 3: Stanisław Sagan 27 głosów, Ewa Słomka 47 głosów, Paweł Soczyński 34 głosy, Krzysztof Szczurowski 53 głosy, Jadwiga Widerska 40 głosów

Obwód numer 4: Katarzyna Jałowiec 34 głosy, Artur Kowalczyk 36 głosów, Urszula Piotrowska-Kosior 42 głosy, Teresa Ryfka 31 głosów, Tadeusz Więcek 29 głosów

W obwodzie numer 1 głosowanie się nie odbyło, listę radnych z tego obwodu opublikowaliśmy dwa tygodnie temu. Frekwencja w dzielnicy wyniosła 2,6 %. Obsadzono 15 mandatów.

ZA CUKROWNIĄ

Głosowanie w dzielnicy się nie odbyło. Listy radnych opublikowaliśmy dwa tygodnie temu.

ZEMBORZYCE

Głosowanie w dzielnicy się nie odbyło. Listy radnych opublikowaliśmy dwa tygodnie temu.

 

Grzegorz Rekiel