Wyburzą remizę, by wybudować nową

Nie dało się go wyremontować, więc władze gminy postanowiły go zburzyć i postawić nowy. Podpisano umowę na wyburzenie starego i budowę nowego Domu Strażaka w Łopienniku Dolnym.

– Przez długi czas byliśmy przekonani, że budynek nadaje się do remontu i ratowaliśmy go możliwymi sposobami. Niestety, brak fundamentów, upływ czasu, postępująca degradacja, brak funkcjonalności oraz brak możliwości dostosowania do aktualnych potrzeb przesądziły o podjęciu decyzji o wyburzeniu starego budynku i budowie nowego – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny o siedzibie Domu Strażaka w Łopienniku Dolnym, która mieściła się w obiekcie liczącym sobie prawie 100 lat.

Gdzie zniknęły jego fundamenty? – Kiedyś w tym budynku zlokalizowana była mleczarnia, w której używano różnego rodzaju chemikaliów. Te wsiąkały w podłogę powodując ich erozję – wyjaśnia Karol Stęplowski, wicewójt Łopiennika Górnego. – Mieliśmy ekspertyzy, że budynek nie nadaje się do remontu, po prostu trzeba go rozebrać i postawić zupełnie nowy.

Gmina zgłosiła inwestycję do dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład”. Z sukcesem. Na prace rozbiórkowe i budowlane otrzyma 1,5 mln zł. Resztę, ok. 0,5 mln zł, dołoży z własnego budżetu. Eójt Sawa podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia. Wykonawcą inwestycji będzie firma „Komark” z Krasnegostawu. Nowy Dom Strażaka ma być gotowy za 11 miesięcy. (kg)