Wykluczeni z budżetu obywatelskiego

Według Fundacji Wolności Rada Miasta Chełm wykluczyła z głosowania na temat budżetu obywatelskiego osoby młodsze niż 16 lat. – To niezgodne z ustawą o samorządzie oświatowym i Konstytucją RP – uważa Krzysztof Jakubowski, przewodniczący zarządu Fundacji Wolności.

Do biura Rady Miasta Chełm trafiła petycja podpisana przez Krzysztofa Jakubowskiego, przewodniczącego zarządu Fundacji Wolności. Według niego rada wykluczyła z głosowania nad budżetem obywatelskim osoby młodsze niż 16 lat, a to jest niezgodne z ustawą o samorządzie, a przede wszystkim Konstytucją RP. Fundacja Wolności apeluje do rady o zmianę treści uchwały z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Chełm.

– Obecny regulamin budżetu obywatelskiego miasta Chełm wyklucza z udziału w nim osób poniżej 16. roku życia, przez to nie każdy z mieszkańców może wziąć udział w tych konsultacjach społecznych – pisze Jakubowski.

Według Fundacji takie wykluczenie zapisane w regulaminie jest niezgodne z prawem. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 3d. pkt. 3 „Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski”.

– A w konsultacjach społecznych udział wziąć może każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Chełm dodaje, bezpodstawnie, cenzus wieku, mianowicie zgodnie z regulaminem głosować mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 16. rok życia. W znacznym stopniu wyłącza to młodzież i dzieci z życia społecznego miasta – czytamy w petycji.

Fundacja Wolności twierdzi też, że takie zapisy są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Obecne zapisy uchwały o budżecie obywatelskim miasta Chełm w sposób jawny ograniczają prawa obywatelskie. – Art. 31 pkt. 3 Konstytucji mówi o tym, że ograniczenie praw i wolności mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie ustawą i tylko wtedy, kiedy istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Art. 32 pkt. 1 dodaje, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Naszym zdaniem wprowadzone zapisy dotyczące wieku minimalnego sprawiają, że nie wszyscy obywatele są traktowani w sposób równy, a co za tym idzie zapisy te łamią Konstytucję – przekonuje Jakubowski.

Przewodniczący zarządu Fundacji Wolności podkreśla, że podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Ozimek w woj. opolskim. Sąd pozytywnie rozpatrzył skargę wojewody opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku, która określiła, że prawo do głosowania w budżecie obywatelskim mają tylko osoby, które ukończyły 16 lat, i stwierdził nieważność tej uchwały. – Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uprawnieni do konsultacji społecznych są mieszkańcy gminy, czyli osoby ją zamieszkujące. Nie ma ograniczenia pod względem wieku, jeśli chodzi udział w konsultacjach społecznych – przypomina Jakubowski. Rada miasta na razie do petycji się nie ustosunkowała. Do tematu wrócimy. (kg)