Wykonawcy windują ceny

Park Ludowy wciąż czeka na firmę, która zajmie się jego rewitalizacją

Kolejny raz nie udało się wyłonić firmy, która zrewitalizowałaby Park Ludowy.


Poprzednie dwa przetargi zostały unieważnione – tak się stało w marcu i lipcu bieżącego roku. Trzeci przetarg został ogłoszony 8 sierpnia. Tym razem termin zakończenia inwestycji wyznaczono na październik 2020 roku, a nie, jak wcześniej – na wrzesień 2019 roku.

Do przetargu stanęły: konsorcjum Firm Lider z Jarosławia i warszawski Budimex. Lider proponował prawie 36, 7 miliona złotych, zaś Budimex prawie 43 miliony (kwoty brutto). Obie dawały 5-letni okres gwarancji. W poniedziałek, 3 września postępowanie zostało jednak unieważnione. – Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć (prawie 28,8 mln złotych – przyp. aut.) – uzasadnia decyzję Elżbieta Daszyńska, dyrektor Biura Zamówień Publicznych UM Lublin.

Przypomnijmy. Ratusz chce, zęby w parku pojawiły się m.in. nowe alejki, ścieżki przyrodnicze, zejścia do Bystrzycy, a także 600 nowych drzew i krzewów. W planach jest także kładka. GR