Wykopane spod kapliczki

Kapliczka po pracach konserwatorskich w 2021 r.

Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie przy przydrożnej kapliczce w Okszowie. Podczas tych robót odnaleziono przedmioty, które ktoś kiedyś zakopał przy kapliczce.

Murowaną kapliczkę, o której mowa wzniesiono w 1919 r. z fundacji Katarzyny Nehaj. Powstała tam, gdzie kiedyś stała kapliczka drewniana, upamiętniająca objawienie się w tym miejscu św. Antoniego Padewskiego. Stare fotografie obrazują stojącą w kapliczce drewnianą rzeźbę „św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem” pochodzącą z końca XIX w. Rzeźba ta została skradziona w nocy z 6 na 7 września 2002 r. (prawdopodobnie była to kradzież seryjna, bo w tym samym czasie skradziono też dewocjonalia z kościoła w pobliskich Czułczycach).

Po kradzieży tej charakterystycznej, ludowej rzeźby ustawiono w jej miejsce inną, współczesną rzeźbę św. Antoniego Padewskiego. Niedawno zakończyły się kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie kapliczki w Okszowie. Sfinansowano je z budżetu gminy Chełm. Podczas tych prac odnaleziono dewocjonalia – w tym pochodzące z czasów powojennych krzyże, figurkę aniołka. Ktoś kiedyś zakopał je przy kapliczce. Były schowane w worku foliowym. W ziemi zakopany był też obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat obrazują, że był wewnątrz kapliczki).

– Na przedmioty te natknięto się przy zrywaniu starej nawierzchni przy kapliczce – mówi Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. – Sądzimy, że elementy wyposażenia kapliczki ukryto podczas ostatniego remontu kapliczki, a mogło to być w latach 80-90. XX wieku. Prace remontowo-konserwatorskie przy przydrożnej kapliczce w Okszowie zostały zakończone. Od kilku lat gmina Chełm sukcesywnie finansuje konserwacje kapliczek, ratując je w ten sposób.

To kolejna sytuacja, gdy podczas remontu kapliczki natrafiono na ciekawe znaleziska. Trzy lata temu podczas prac konserwatorskich w XIX-wiecznej kapliczce w Rudce (również gmina Chełm) znaleziono butelkę z 1905 r. z listem adresowanym do następnych pokoleń. Jego autorem był Antoni Kusz, chełmski samorządowiec. Napisano w nim m.in. o tzw. ukazie tolerancyjnym z 1905 roku, wprowadzającym większe swobody religijne dla kościoła rzymskokatolickiego i ówczesnym remoncie kapliczki.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie informuje, że kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie przy kapliczce w Okszowie objęły m.in.: usunięcie cementowych przetynkowań elewacji, otynkowanie zaprawą wapienną elewacji i wnętrza kapliczki, wymianę pokrycia dachu, oczyszczenie i naprawę okien i drzwi, obłożenie metalowych słupów podpierających dach kapliczki deskami. Wycięto krzew, którego korzenie rozsadzały fundamenty kapliczki, naprawiono mury w przyziemnej części budowli. Wymieniono zdegradowane wejście do kapliczki, wykonano wokół niej opaskę żwirową, ogrodzono ją płotem sztachetowym. Przeprowadzono też konserwację historycznej, drewnianej mensy. (opr. mo, fot. WUOZ)

fot. Józef Stefański, 1983 r.
Drewniana rzeźba „Św. Antoni Padewski z Dzieciątkiem” z końca XIX w., fot. F. Orzechowski, 1972 r. Rzeźba została skradziona w nocy z 6 na 7 września 2002 r.
Te dewocjonalia zakopane były przy kapliczce. Odnaleziono podczas prac remontowo-konserwatorskich, 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here