Wykształcą supertechników

Akademickie Studium Policealne jest kontynuacją Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola, powstałych w 1994 roku. Oferta skierowana jest do osób ze średnim wykształceniem. Nauka będzie odbywała się w systemie stacjonarnym i zaocznym, potrwa 2 lata. Kształcenie jest całkowicie bezpłatne.


– Otwarcie studium to dla nas niejako powrót do korzeni szkoły, która rozpoczynała swoją działalność na rynku edukacyjnym jako studium policealne, kształcąc na ośmiu kierunkach. Jednym z nich był bardzo poszukiwany zawód technika administracji z obsługą celną. Teraz chcemy wznowić ten kierunek – mówi doc. Henryk Stefanek, kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
Nowi słuchacze do wyboru będą mieli dwa kierunki – technik usług kosmetycznych i wspomniany już technik administracji z dwiema specjalnościami: obsługa celna i obsługa ubezpieczeniowa. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program MEN. Dokumenty można składać jeszcze do 20 sierpnia. Przyszły słuchacz powinien dostarczyć podanie do studium, 3 zdjęcia, oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (tylko dla kandydatów o profilu technik usług kosmetycznych). – Studium to także odpowiedź na coraz niższą zdawalność matur – ten kierunek kształcenia mogą wybrać osoby, które ukończyły naukę w szkole średniej, ale nie zdały jeszcze egzaminu maturalnego – dodaje doc. Stefanek. Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP. (EM.K.)