Wykształcąhodowców koni

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej podpisał porozumienie z Małopolską Hodowlą Roślin w Krakowie w sprawie realizacji nauczania nowego zawodu – technik hodowca koni.

Zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego będą w Siennicy Różanej prowadzili wykwalifikowani pracownicy Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Stado Ogierów Białka. Właśnie na terenie tego zakładu młodzież weźmie udział w zajęciach praktycznych i w praktykach zawodowych. Dzięki temu skorzysta z doskonałej bazy i z wieloletniego doświadczenia hodowców. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy reprezentantami obu jednostek – dyrektorem ZSCKR w Siennicy Różanej Jackiem Jagiełłą oraz prezesem zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Bogdanem Szumańskim i członkiem zarządu MHR Lucjanem Cichoszem. Nowa oferta kształcenia to dla młodych miłośników koni szansa na połączenie pasji z przyszłym zawodem i możliwość nauki pod okiem najlepszych. (k)