Wyposażą seniorów w opaski życia

Podczas ostatniej sesji radni miasta Rejowiec Fabryczny przyjęli uchwałę w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zakłada on wyposażenie starszych mieszkańców w opaski umożliwiające wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

„Korpus Wsparcia Seniorów” to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego samorządy mogą starać się o dofinansowanie na działania dedykowane starszym mieszkańcom. Pierwszym krokiem do jego wdrożenia w Rejowcu Fabrycznym było przyjęcie przez radnych stosownej uchwały, co stało się na lutowej sesji.

– Program jest odpowiedzią na stale rosnącą w naszym mieście liczbę seniorów oraz osób niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia – mówi Robert Szwed, przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny. – Seniorów w miasteczku nam przybywa, dlatego ten projekt jest bardzo ważny – dodaje burmistrz Stanisław Bodys.

W Rejowcu Fabrycznym w ramach programu dofinansowany zostanie zakup przez seniorów tzw. „opasek życia”.

– Dają one możliwość całodobowego monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli – mówi Joanna Semeniuk, dyrektor MOPS w Rejowcu Fabrycznym, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Rejowca Fabrycznego w wieku 65 i więcej lat, samotni, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem. Zostaną oni wyposażeni w opaski z przynajmniej trzema funkcjami – np. przyciskiem bezpieczeństwa (sygnałem SOS), funkcjami umożliwiającymi komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz funkcjami monitorujące podstawowe czynności życiowe. Realizacja programu jest przewidziana od 1 marca do dnia 31 grudnia 2023 r. (w)