Wypowiedzą się, czy chcą do miasta

Gmina wzywa wszystkich mieszkańców do wypowiedzenia się w temacie poszerzenia granic miasta i przyłączenia do Chełma ich najbogatszych sołectw. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych został już określony.

Prezydent Jakub Banaszek chce przyłączenia najbogatszych sołectw wiejskich z gminy Chełm do miasta. Mieszkańcy głośno protestują, ale teraz swój opór muszą wyrazić również na piśmie. W ubiegłą środę (13 października) radni gminni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic między miastem a gminą.

Przed omówieniem projektu uchwały i głosowaniem wójt gminy Wiesław Kociuba poinformował, że kilka dni temu skierował do Banaszka pismo z zaproszeniem do urzędu gminy w Pokrówce na spotkanie zespołów roboczych reprezentujących obie strony. W odpowiedzi prezydent Chełma stwierdził jednak, że woli spotkać się w Chełmie na sesji rady miasta pod koniec października.

Zgodnie z przyjętą uchwałą konsultacje społeczne, w formie ankiet do wypełnienia, potrwają od 3 do 7 listopada – tak samo jak konsultacje prowadzone przez powiat chełmski. Formularze dostępne będą do pobrania na stronie internetowej urzędu gminy oraz BIP, w urzędzie (w pokoju nr 4 oraz sekretariacie), u wszystkich sołtysów, a także w 30 punktach konsultacyjnych (podobnie jak przy wyborach sołtysów), które zostaną określone po uprawomocnieniu się uchwały.

– Wszystko po to, by na szeroką skalę zapewnić mieszkańcom dostępność – powiedział na sesji sekretarz gminy Paweł Ciechan. – Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że w tej chwili dużo zależy od nich. Również godziny pracy punktów zostaną określone tak, by jak najwięcej osób mogło przyjść i złożyć ankietę. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy, którzy mają czynne prawo wyborcze. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę, ale pobrać może ich wiele – dla bliskich i sąsiadów. Jak ktoś będzie miał problem z dotarciem, pomożemy – wystarczy zadzwonić do urzędu. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here