Wypromować trójstyk

Wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki chce przejąć od starostwa działkę położoną tuż nad Bugiem, na tzw. trójstyku granic w Orchówku i „urządzić” tam atrakcję turystyczną. – To świetny sposób na promocję, a biorąc pod uwagę możliwość zdobycia na ten cel środków zewnętrznych, gra jest warta świeczki – tłumaczy wójt.

Chodzi o 88-arową działkę położoną nad samym Bugiem, tuż obok miejsca, gdzie spotykają się granice trzech państw – Polski, Ukrainy i Białorusi. Obecnie w tym miejscu stoi tylko słup z tabliczką „BUG” – dookoła nie ma żadnej infrastruktury, tylko same chaszcze i krzaki. – Chcemy zagospodarować to miejsce, bo niewątpliwie ma ono duży potencjał turystyczny – uważa wójt Tadeusz Sawicki. – Po tym, jak zostaniemy właścicielem działki, będziemy się starać o środki z programu współpracy transgranicznej (nawet 60 tys. euro). Pieniądze te pozwolą na prawidłowe oznakowanie samego trójstyku, jak i dróg do niego prowadzących. Na działce planujemy też urządzenie miejsca postojowego dla rowerzystów, umieszczenie tablicy informacyjnej, być może także budowę altany – wylicza Sawicki.
Radni zgodę na przejęcie działki w formie darowizny od starostwa wyrażą już na najbliższej sesji. (bm)