Wyremontowane świetlice i strażnica

Kończą się remonty w świetlicach wiejskich realizowane w ramach funduszy sołeckich. Zakończyła się też modernizacja strażnicy OSP w Leśniowicach.

Podczas zebrań wiejskich, na których decydowano o przeznaczeniu funduszy sołeckich na 2020 rok mieszkańcy 9 sołectw postawili m.in. na remonty świetlic. W Alojzowie kupiono materiały do ocieplenia świetlicy (14 160 zł). W Horodysku zmodernizowano i wyposażono kuchnię świetlicy (18 731,73 zł). W Kumowie Plebańskim wymieniono dach na remizie OSP (15 512,91 zł).

W Majdanie Leśniowskim pomalowano i obniżono sufit miejscowej świetlicy (10 553,84 zł). W Pliskowie wykonano w świetlicy łazienkę za 11 470,08 zł. W Rakołupach Dużych kupiono rynny na remizę OSP za 7 tys. zł, a w Sarniaku wykonano odwodnienie za ponad 3 tys. zł. W Wierzbicy utwardzono plac oraz ogrodzono teren przed świetlicą za 3 350,56 zł, a świetlice w Kasiłanie i Poniatówce wzbogaciły się o nowy sprzęt łącznie za 19 230 zł.

– W wyremontowanych świetlicach odbywają się nie tylko zebrania, ale również różnego rodzaju uroczystości okolicznościowe, religijne, rodzinne czy też organizowane przez KGW – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Po remontach będą służyć mieszkańcom w kolejnych latach. Modernizacja świetlic to jeden z aspektów związanych z poprawą warunków życia w sołectwach, a więc wpisujący się w zasady funduszu sołeckiego. Na powyższe remonty przeznaczono łącznie ponad 100 tysięcy złotych.

Są to kolejne inwestycje służące mieszkańcom naszej gminy, dzięki wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Całkowita wartość środków przekazanych mieszkańcom na realizację zadań z ich perspektywy najważniejszych na 2020 rok wyniosła ponad 336 tysięcy złotych. Nie wszystkie gminy wyodrębniają w budżecie środki na powyższy fundusz. Tymczasem sprzyja on aktywności społecznej, bo to mieszkańcy podejmują decyzje i biorą na siebie obowiązek dbania o wspólne dobro.

Inną zakończoną niedawno inwestycją, związaną z planem kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie był remont strażnicy OSP w Leśniowicach. Kosztował 32 tys. zł, z czego 20 tys. zł to dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zakres prac w remizie obejmował m.in. wymianę posadzki, malowanie ścian garażu, a także wykonanie podjazdu do niego. Przed świętami strażakom ochotnikom przekazano też sprzęt gaśniczy wart 6 238,56 zł, który posłuży im w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Sprzęt sfinansowano z budżetu gminy. (mo, fot. UG Leśniowice)