Wyświetlacze jeszcze bez rozkładu jazdy

Chełmianie dopytują o to, dlaczego nie działają interaktywne tablice na przystankach, które miały wyświetlać rozkład jazdy Chełmskich Linii Autobusowych. Urzędnicy tłumaczą, że tablice zaczną działać po dopełnieniu formalności z Polską Grupą Energetyczną.

W ramach projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” powstały ścieżki rowerowe, tzw. ciągi pieszo-rowerowe, parkingi w Chełmie, a także gminach Chełm i Kamień. Częścią projektu jest też system roweru miejskiego i gminnego na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego i 6 nowych, niskoemisyjnych autobusów miejskich w Chełmie.

To samo przedsięwzięcie obejmowało też wymianę 35 przystanków komunikacji publicznej w Chełmie. Przystanki te wyposażono w system tzw. dynamicznej informacji pasażerskiej. Chodzi o interaktywne tablice z rozkładami jazdy na przystankach. Tablice te wciąż nie działają, a chełmianie dopytują, kiedy to się zmieni i czy czasem nie doszło do awarii.

– Obecnie miasto jest na etapie zawierania umów z Polską Grupą Energetyczną na przyłączenia do sieci energetycznej oraz na sprzedaż energii elektrycznej z usługą dystrybucji (na każdą lokalizację musi być osobna umowa) – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Po dopełnieniu niezbędnych formalności interaktywne tablice przy wiatach przystankowych będą wyświetlać rozkład jazdy. Nie doszło do żadnej awarii. (mo)