Wyszkolą dyspozytorów lotniczych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie będzie pierwszym i jedynym ośrodkiem akademickim w Polsce, który zaoferuje studentom bezpłatne kształcenie na specjalności dyspozytor lotniczy. Zawód odpowiedzialny, na który jest zapotrzebowanie.

Dyspozytor lotniczy to zawód mniej znany niż pilot czy kontroler ruchu, ale także charakteryzujący się wielką odpowiedzialnością za lot. Jest to osoba pełniąca nadzór operacyjny nad lotami. Jeśli realizacja planu lotu jest niemożliwa (np. z powodu warunków atmosferycznych czy problemów technicznych samolotu), dyspozytor lotniczy dokonuje w nim zmian. Wskazuje trasę konkretnych samolotów, zapasowe lotnisko, dba o uniknięcie dużych opóźnień.

O zmianach zawiadamia załogę i kontrolerów ruchu lotniczego. Zainteresowani wkrótce będą mogli kształcić się na dyspozytorów lotniczych w murach chełmskiej PWSZ. Arkadiusz Tofil – rektor uczelni i Łukasz Puzio – dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie odebrali w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych do uzyskania licencji dyspozytora lotniczego FDL.

Przedstawicielom chełmskiej uczelni dokument wręczyli Michał Witkowski – wiceprezes ds. Standardów Lotniczych ULC, a także Wiktor Rosiński – dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego. Szkolenia będą prowadzone w nowo utworzonym Ośrodku Kształcenia Dyspozytorów Lotniczych chełmskiej PWSZ. Zdobycie przez chełmską uczelnię wymaganych uprawnień było możliwe po uzyskaniu przez nią pozytywnej ocenie tzw. audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w ośrodku szkolenia lotniczego CTO PWSZ w Chełmie.

Co ważne i szczególnie zasługujące na uwagę – PWSZ w Chełmie będzie pierwszym ośrodkiem akademickim w Polsce, który zaoferuje studentom bezpłatne kształcenie na specjalności dyspozytor lotniczy. Do uzyskania licencji student oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych musi zaliczyć 90 dyżurów pod nadzorem licencjonowanego dyspozytora lotniczego u operatorów lotniczych m.in. takich jak LOT.

Jest to piąta specjalność lotnicza oferowana przez PWSZ w Chełmie. Oprócz niej można tu także zdobyć wykształcenie uprawniające do uzyskania licencji pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, mechanika lotniczego oraz świadectwa kwalifikacji operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych. (opr. mo)