Wyższa emerytura dla byłego rencisty

Niektórzy emeryci mogą liczyć w tym roku na coś więcej niż tylko waloryzację. Chodzi o osoby, którym ZUS przyznał emeryturę z urzędu po wcześniej pobieranej rencie.


W artykule z ubiegłego tygodnia – o waloryzacji emerytur – pojawiły się omyłkowo informacje o tym, że renciści mogą liczyć na dodatkową podwyżkę i wyrównanie. W rzeczywistości dotyczy to części emerytów, którzy wcześniej byli rencistami. We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniamy więc, kto skorzysta na zmianach przepisów.
Na podwyżkę mogą liczyć osoby, którym ZUS przed 1 marca 2017 roku zamienił rentę z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę. Chodzi więc tylko o tzw. emeryturę przyznaną z urzędu (bez składania wniosku). Od 1 marca 2018 roku każda emerytura przyznana z urzędu po rencie będzie wynosiła minimum 1029,80 zł brutto (po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) lub 772,35 zł brutto (po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
Podwyżka dla tych osób to jednak nie wszystko. Mogą spodziewać się też wyrównania emerytury. Przysługuje ono za okres od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku pod warunkiem, że emerytura nie była wtedy zawieszona. Emerytura po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie wyrównana do 1000 zł za każdy miesiąc, gdy była niższa, a po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 750 zł brutto. Co ważne nie trzeba składać wniosku w sprawie wyrównania, – ZUS wypłaci je z automatu w marcu.

Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS
w województwie lubelskim