Wyższe zaliczki, mniej kontroli

Komisja Europejska poszła na rękę polskim rolnikom w związku z pandemią koronawirusa. Pozwala na wypłatę wyższych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i ograniczenie kontroli w gospodarstwach.

Przedstawiciele państw unijnych, w tym Polski, zwrócili się do Komisji Europejskiej o możliwość wypłaty wyższych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tegorocznej kampanii.

3 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia, który przewiduje możliwość zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2020 r. z 50 proc. do 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75 proc. do 85 proc. w przypadku wsparcia w ramach PROW bez konieczności zakończenia kontroli na miejscu. Dotychczas zaliczki na płatności bezpośrednie mogły być wypłacone po uprzednim zakończeniu kontroli w gospodarstwie.

Jednocześnie KE zapowiedziała uproszczenie w kontrolach, w związku z ograniczeniami przemieszczania wprowadzonymi m.in. w Polsce i kłopotami z planowaniem i przeprowadzaniem terminowych kontroli na miejscu. Fizycznymi kontrolami ma zostać objętych tylko 3 proc. gospodarstw, a nie jak to było dotychczas – 5 proc. (bf)