Wyzwanie dla przyszłych konstruktorów i inżynierów

Katedra Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich pt. „Materiały przyszłości”. Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy: opis rozwiązania oraz prezentacja multimedialna. Zgłoszenia można było przesyłać do piątku, 8 lutego br.


Tematy prac konkursowych dotyczą nowoczesnych materiałów wykorzystanych w środkach transportu i proekologicznych rozwiązań opakowań do żywności. Każdy zespół wybiera jeden z zaproponowanych tematów, a gotową pracę wysyła do 26 lutego 2019 r. na adres konkurs-im@pollub.pl. Ogłoszenie wyników I etapu odbędzie się 4 marca 2019 r.

– Uczniowie mają za zadanie opracować rozwiązanie konkretnego problemu z wykorzystaniem nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii materiałowej. Warunkiem koniecznym jest uwzględnienie w pracy takich czynników, jak: wpływ na człowieka i środowisko, funkcjonalność, efektywność, w tym efektywność ekonomiczna oraz niskoemisyjna technologia – mówi dr inż. Krzysztof Pałka z Katedry Inżynierii Materiałowej.

Objętość prac nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej służą pomocą merytoryczną. Uczniowie będą mogli również skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, np. bazy danych materiałowych.

Finał konkursu odbędzie się 15 marca br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Będą to prezentacje przygotowanych prezentacji multimedialnych, omawiających wybrany temat. Będą one przedstawiane publicznie i oceniane w oparciu o sposób przygotowania i referowania.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Politechniki Lubelskiej: www.pollub.pl. MG