Wzięły sprawy w swoje ręce

W gminie Rudnik powstaje Spółdzielnia Socjalna „Agronomówka” utworzona przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Sami Swoi i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Maszów. Panie chcą m.in. przygotowywać posiłki dla dzieci ze szkół z terenu gminy.


Nazwa spółdzielni wzięła się od dawnego przeznaczenia lokalu, w którym się mieści. „Agronomówka” będzie świadczyła, przynajmniej na początku, głównie usługi gastronomiczne. Spółdzielnia ma zatrudnić pięć bezrobotnych osób z terenu gminy Rudnik. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. W dalszym rozwoju „Agronomówki” ma pomagać krasnostawski Powiatowy Urząd Pracy, przychylnym okiem na inicjatywę zrodzoną w Rudniku patrzą bowiem władze powiatu.

Założycielki Spółdzielni bardzo liczą też na owocną współpracę z samorządem gminnym na czele z wójtem Tadeuszem Zdunkiem. Jednym z celów Spółdzielni ma być bowiem dostarczenie ciepłych, domowych posiłków do lokalnych szkół i społeczności. Z czasem „Agronomówka” chce poszerzyć zakres działalności o inne usługi. (kg)