Wzmocnić uniwersytet

Budynki UMCS przy placu Litewskim pójdą pod młotek

UMCS chce sprzedać dwa zabytkowe budynki przy placu Litewskim. Znajdujące się w nich wydziały politologii i psychologii zostaną przeniesione w ciągu dwóch najbliższych lat. W najbliższym czasie ma być gotowa wycena obydwu obiektów.
– Trudno zabytkowe wnętrza przystosować do nowoczesnej bazy dydaktycznej. Ponadto, po modernizacji placu Litewskiego, znajdujące się w nich wydziały politologii i psychologii stracą parkingi – uzasadnił decyzję sprzedaży, na ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.
– Procedura sprzedaży potrwa co najmniej dwa lata – poinformowała Grażyna Fiok, kanclerz UMCS. – Nowe budynki politologii i psychologii powstaną na terenie miasteczka akademickiego, na terenie tzw. Kambodży.
W najbliższych planach uczelni jest też odnowienie pawilonu Centrum Kultury Fizycznej i ocieplenie budynku Biblioteki Głównej. W sferze organizacyjnej zaś UMCS zamierza Biuro Karier zamienić w Biuro Rozwoju Kompetencji, co ma sprzyjać lepszemu wchodzeniu absolwentów na rynek pracy. Podjęto też starania dotyczące zacieśnienia współpracy lubelskich uczelni.
– Rektorzy podpisali już w tej sprawie porozumienie, opracowujemy statut. To pozwoli wzmocnić nasz głos w skali regionalnej i ogólnopolskiej – dodaje prof. Stanisław Michałowski.
Obecny rok to dla UMCS-u również okazja do świętowania jubileuszu 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Zaplanowano wystawy, konferencje, konkursy wiedzy, itp.
Szczegółowy program obchodów urodzin patronki dostępny jest na stronie umcs.pl/pl/urodzinymarii.htm. BCH