Wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin księdzu profesorowi Andrzejowi Szostkowi, stosowną uchwałę Rada Miasta podjęła na sesji w dniu 25 marca 2021 r. Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk wręczył akt nadania tytułu w miniony piątek podczas uroczystości, która odbyła się w Teatrze Starym

Ksiądz profesor Andrzej Szostek, wybitny filozof, etyk, znakomity wykładowca akademicki, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został Honorowym Obywatelem Lublina. – To szczególny dzień dla nas. Dzisiaj honorujemy osobę, która swoim autorytetem tworzy wizerunek naszego miasta i godnie go reprezentuje – mówił podczas piątkowej  uroczystości w Teatrze Starym dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wyrażając ogromny szacunek w imieniu mieszkańców miasta prezydent Żuk podkreślił jak ks. prof. Andrzej Szostek wiele zrobił i robi dla Lublina, dziękując, że swoją postawą i słowami czyni ludzi lepszymi, daje im siłę by działać. – Tytuł Honorowego Obywatela Miasta jest wyrazem naszego szacunku i wielkiej wdzięczności dla zasług księdza profesora Szostka związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji międzynarodowej Lublina, jako silnego ośrodka akademickiego, społecznego i wielokulturowego. Jest również podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie księdza profesora w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek – podkreślał Krzysztof Żuk.

Laudację na cześć ks. prof. Andrzeja Szostka wygłosił Andrzej Jaroszyński, były pracownik dydaktyczny KUL, konsul generalny RP w Chicago i ambasador w Norwegii. Już na wstępie przypomniał, że ks. prof. związany jest od 1964 roku, gdy jako 19–latek rozpoczął studia w seminarium duchownym należącym do Wydziału Teologii KUL i wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. – Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał tytuł magistra na podstawie pracy z etyki napisanej pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. kardynała Karola Wojtyły. Zostawić należy twórczej wyobraźni czy młody wówczas naukowiec przewidywał, że jego promotor stanie się Papieżem Świętym, a czy ks. doc. Wojtyła widział w młodym magistrze przyszłego rektora lubelskiej uczelni? – pytał A. Jaroszyński.

– Andrzej Szostek został księdzem, przyjmując święcenia kapłańskie w 1974 roku. W jego życiu rozpoczął się okres błyskotliwej pracy naukowej: praca doktorska, habilitacja i profesura –  przypominał A. Jaroszyński.

– Ksiądz Andrzej należy do uczonych zwróconych ku światu, po prostu lubiących ludzi, podążając za swoim mentorem i przyjacielem ks. prof. Tadeuszem Styczniem. Dlatego też służył innym nie tylko swoją pracą naukową, ale także jako animator kultury, jako osoba wspierająca ruch Solidarność, jako autor tekstów w niezależnym piśmie „Spotkania”. Podstawowymi wymiarami tej służby były kierowane Katedrą Etyki KUL, Rady Instytutu Jana Pawła II, wreszcie rola prorektora i dwukrotnie rektora KUL. To właśnie w tym okresie prowadził zainicjowaną po 1989 roku politykę otwartości, dialogu i wzajemnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczelniami Lublina. A. Jaroszyński podkreślił dokonania naukowe ks. prof. Szostka. – Nie chciałbym wzbudzać wśród zebranych uczucia zazdrości, przedstawiając długą listę krajową czy zagraniczną naukowych oraz społecznych instytucji do których należał wraz z długą listą nagród i odznaczeń, łącznie z Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – mówił.

Jaroszyński zwrócił uwagę, że ks. prof. Szostek „kochając kościół nie milczy na temat Jego wad i błędów, kochając Polskę dzieli się również krytycznym spojrzeniem na jej historię i współczesność.”

Ks. prof. Andrzej Szostek odbierając wyróżnienie nie ukrywał wzruszenia. – Jestem niezmiernie zaszczycony i niemniej wzruszony i zakłopotany. Mój Boże najpierw dlatego, że ja sam mógłbym od ręki wskazać szereg innych osób związanych z Lublinem bardziej godnych niż ja tego wyróżnienia, a nade wszystko zakłopotany, że usłyszałem wiele słów i od pana prezydenta i w tym dyplomie Obywatela Honorowego Miasta Lublina i w tej przepięknej laudacji, którą wygłosił pan ambasador Andrzej Jaroszyński. Usłyszałem, ile to ja dla Lublina zrobiłem, tymczasem ja czuję dokładnie odwrotnie. Mam świadomość tego, ile Lublin i ludzie Lublina zrobili i ciągle robią dla mnie – mówił ks. prof. A. Szostek, dodając jak ogromnie dużo dobra, radości i piękna doznał w Lublinie.

Do tej pory tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublin zostało uhonorowanych 17 osób oprócz ks. prof. Andrzeja Szostka wyróżnienie otrzymali: prof. Wiesław Chrzanowski, prezydent Lublina Marian Chojnowski, prof. Andrzej Nikodemowicz, dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prof. Rocco Buttiglione, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. arcybiskup Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II, o. Hubert Czuma, ks. infułat Grzegorz Pawłowski, o. Ludwik Wiśniewski, prof. Giuseppe Guarnaccia i Tomasz Wójtowicz. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here