XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego

(10 czerwca) Burzą oklasków zamknięto XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego Włodawa 2017, który miał miejsce w sali kina WDK. Do Włodawy przyjechało 500 tancerzy i muzyków w wieku do 19 lat. Na scenie kina WDK wystąpiło 20 grup tanecznych z 12 zespołów tańca ludowego z całego województwa lubelskiego. Wszyscy uczestnicy uznali przegląd za wyjątkowo udany.


Wicestarosta Adam Panasiuk i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, otwierając Przegląd, podkreślali, że impreza ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Włodawy i powiatu włodawskiego i jedną z najbardziej prestiżowych na Lubelszczyźnie. Wyrazili też przekonanie, że będzie on w przyszłości – tak jak tegoroczny – niezapomniany dla wszystkich, którzy będą podziwiali na scenie młodych tancerzy.
Przegląd organizowany jest od 1996 r. i jest to jedyny tego typu skierowany do dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie. Jego celem jest prezentacja, ochrona tradycji, promowanie twórczości muzycznej i tanecznej. Udział w nim biorą zespoły ze szkół, stowarzyszeń i placówek kulturalnych z całego województwa. Patronat nad przeglądem sprawowali: marszałek województwa, lubelski kurator oświaty, starosta włodawski, burmistrz Włodawy.
Jury – w składzie: Magdalena Osmulska, Paweł Jędrejek i Paweł Szyc – oceniło zespoły w trzech kategoriach wiekowych (I kat. do 10 lat; II kat. 11-14 lat; III kat. 15-19 lat). Do przeglądu zgłosiło się 20 grup w tych trzech kategoriach.
Miejsca i wyróżnienia: (do 10 lat)
I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej „Murawina”, II – Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” gr. III z MDK we Włodawie, III – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej „Murawinka”. Wyróżnienie – Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca.
(11 – 14 lat) I miejsce – Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Ryki gr. II z Ryk, II – Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” gr. II z MDK we Włodawie, III – Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” z Woli Uhruskiej. Wyróżnienie – Zespół Regionalny Łuków.
(15 – 19 lat) I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna: gr. II ZDK w Zamościu, II – Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna: gr. II ZDK w Zamościu, III – Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Ryki gr. I z Ryk. Wyróżnienie – Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” gr. I, MDK Włodawa.