Z ChDK do Wojsławic?

Z końcem maja br. Małgorzata Paździor-Król, wieloletnia dyrektor Chełmskiego Domu Kultury, odejdzie ze stanowiska. To efekt porozumienia, jakie zawarł z nią prezydent Jakub Banaszek. Do tego czasu nie będzie ona świadczyła pracy. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, na Paździor-Król podobno czeka już posada dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wojsławicach…

W październiku minionego roku pod nogami Małgorzaty Paździor-Król zaczął palić się grunt. Wtedy to do Chełmskiego Domu Kultury zapukała wysłana przez prezydenta Jakuba Banaszka kontrola. Urzędnicy sprawdzali, czy placówka ma podpisane umowy z firmami, które były reklamowane przed seansami w kinie „Zorza” i jakie korzyści z tego tytułu czerpie ChaDeK.

Okazało się, że miejska jednostka miała z nimi jedynie spisane porozumienia, w krórych strony oświadczyły, że wspólnie będą podejmować działania i inicjatywy promujące działalności prowadzone przez każdą z nich, w szczególności działalność kulturową Chełmskiego Domu Kultury. Zdaniem kontrolerów, podejmowane inicjatywy promujące miasto Chełm wykraczały poza statutową działalność ChaDeK-u. Co istotne, placówka z partnerami rozliczała się bezgotówkowo, ale nie wystawiała faktur, choć powinna.

Małgorzata Paździor-Król złożyła obszerne wyjaśnienia, którym jednak Jakub Banaszek nie dał wiary. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku ruszyła procedura odwołania Paździor-Król ze stanowiska. Trzy stowarzyszenia związane z kulturą w tej sprawie wydały pozytywną opinię, podobnie jak minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dwa inne nie zajęły stanowiska. Banaszek nie mógł jednak odwołać dyrektor Paździor-Król, bo ta poszła na zwolnienie lekarskie.

Ostatecznie kilka dni temu prezydent osiągnął porozumienie dotyczące rozwiązania stosunku pracy z dyrektor Paździor-Król. Jej umowa wygaśnie z końcem maja br. Do tego czasu nie będzie świadczyła pracy, otrzyma natomiast wynagrodzenie.

Od ponad miesiąca Chełmskim Domem Kultury w zastępstwie kieruje Mariusz Kalman, pracownik jednostki. Prezydent upoważnił go też do podejmowania decyzji z zakresu prawa pracy.

Tymczasem, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Małgorzata Paździor-Król bez pracy nie pozostanie. Podobno czeka już na nią posada dyrektora w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wojsławicach, gdzie z końcem stycznia br. ze stanowiska dyrektora placówki zrezygnowała Sylwia Jasiuk. (jar)