Z Wawelu do Lublina. Skarby królewskiego dworu

To tytuł wystawy z bogatych zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, która gości w naszym mieście od 4 grudnia br. do 27 lutego 2022. Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Lublinie i jego odpowiednika w Krakowie.

Za sprawą królewskich pamiątek z okresu od Kazimierza Wielkiego do Jana II Kazimierza Wazy, przywołuje się tu epizody historii naszego zamku za czasów pobytu królów w Lublinie. Wystawa podkreśla atmosferę średniowiecznej, renesansowej, manierystycznej i barokowej rezydencji monarszej w przebiegu dziejów Zamku Lubelskiego. Ukazuje kolejno: jego budowę za czasów Kazimierza Wielkiego, namalowanie fresków kaplicy św. Trójcy, renesansową przebudowę oraz rozbudowę w czasach Władysława IV i zniszczenie podczas szwedzkiego potopu. W ramach tego wydarzenia poznamy też Zamek jako miejsce, gdzie kwitła kultura artystyczna i umysłowa oraz gdzie było jedno z istotnych centrów sprawowania władzy i prowadzenia polityki Rzeczpospolitej.

Na wystawie jest okazja podziwiać reprezentatywną kolekcję królewskich pamiątek, różnych przedmiotów osobistych i darów: począwszy od złotniczej fundacji Kazimierza Wielkiego poprzez arrasy z kolekcji zamówionej w Brukseli przez Zygmunta Augusta, elementy paradnej augsburskiej zastawy polskich Wazów po nieznaną dotąd pieczęć Jana Kazimierza. Z kategorii innych, praktycznie nigdy nie opuszczających Wawelu królewskich pamiątek, można zobaczyć kunsztowną szachownicę ofiarowaną Zygmuntowi III oraz złoty łańcuch z grobu jego żony – Konstancji Austriaczki. Ponadto zabytki obejmujące zarówno przykłady malarstwa i rzeźby, jak artystycznego rzemiosła: klejnoty, złotnictwo, meble, numizmaty, oprawy ksiąg z królewskimi super-ekslibrysami, zegary, broń, kobierce, hafty, tapiserie, ozdobne kafle oraz inne detale średniowiecznej i nowożytnej architektury – to wszystko utworzy panoramę przemian stylowych, których inicjatorami byli kolejni monarchowie.

Szersze spektrum wystawy

W kontekście funkcjonowania rezydencji monarszych w Polsce ekspozycja ukazuje także zagadnienia związane z różnymi królewskimi inicjatywami. To m.in. budowanie i dbanie o obronność państwa, instytucje wspierające Kościół i rozwój chrześcijaństwa w Rzeczpospolitej, mecenat artystyczny, przenoszenie nowych wzorców ze stolicy państwa na prowincję. To również szerokie oddziaływanie, poprzez rezydencje monarsze, stylu królewskiej architektury i wyposażenia wnętrz, wreszcie dwór jako miejsce działalności artystów, pole rozwoju i propagowania nauki. Ekspozycja przywołuje też problem organizacji królewskiego dworu, podróży, roli siedzib monarszych w sprawowaniu bezpośrednich rządów oraz wykorzystywaniu ich na poziomie zarówno lokalnym, jak i w rozstrzyganiu spraw międzypaństwowych.

Wystawa wykorzystuje unikatową okazję jaką stworzyła w Krakowie reorganizacja stałych ekspozycji w Komnatach i Skarbcu Koronnym na Wawelu. Kuratorem wystawy z ramienia Muzeum Narodowego w Lublinie jest Danuta Szewczyk-Prokurat.

Listę obiektów przywiezionych tu z komnat wawelskich uzupełniają niektóre zabytki ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie, Kościoła św. Wojciecha na Podwalu w Lublinie oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here