Za dużo chcą czy za mało dają?

Przebudowa dróg w Hniszowie i Rudce stanęła pod znakiem zapytania. Wykonawca w przetargu zaoferował niemal ćwierć miliona złotych więcej niż może dać gmina. A do zagospodarowania terenu wokół dębu „Bolko” nikt się nie zgłosił.

Planowo remont dróg w Rudce i Hniszowie miał być wykonany między październikiem a grudniem br. Wiele jednak wskazuje na to, że prace się opóźnią, albo w ogóle nie rozpoczną, bo do tej pory nie wyłoniono wykonawcy. Do realizacji inwestycji zgłosił się tylko jeden chętny, ale jego oferta była o 240 tys. zł wyższa od kwoty, jaką na ten cel przeznaczyła gmina. Przetarg został unieważniony.

Jeśli przebudowa nie dojdzie do skutku, to gminie przepadnie ponad 500 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. – Ogłosiliśmy przetarg ponownie. Termin składania ofert upływa siódmego listopada – poinformowała podczas ostatniej sesji Rady Gminy (24 października) sekretarz Agnieszka Woszczewska.

Nie wiadomo też, co będzie z parkiem podworskim w Hniszowie. Przy wizytówce gminy, wiekowym dębie „Bolko”, miały być ustawione ławeczki, stoły i tablice informacyjne. Przy drodze wjazdowej miała powstać brama i miejsca parkingowe. Z funduszy europejskich udało się na ten cel uzyskać ponad 50 tys. zł, ale cały projekt może upaść, bo nikt nie złożył oferty w przetargu. Kolejny już ogłoszono, według planu miał się zakończyć 25 października.

Podczas sesji, radni wybrali też ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmie. W tajnym głosowaniu, jednogłośnie poparto jedyną kandydatkę – Annę Szymańską z Leśniczówki. Została powołana do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. (sr)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here