Za miejskie nie płacimy

– Czy rodzice muszą płacić czesne za przedszkola w okresie pandemii? – to pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych na włodawskich forach internetowych. Spekulacje ucina i jednoznacznie sprawę wyjaśnia burmistrz, Wiesław Muszyński.

– W związku z pandemią koronawirusa – zgodnie z rozporządzeniem rządu – szkoły i przedszkola pozostają zamknięte. Wielu rodziców zastanawia się, co z opłatami za przedszkole. Czy w tym trudnym czasie opłaty nadal obowiązują? Otóż mają one charakter ekwiwalenty i mogą być pobierane za faktyczny okres przebywania dziecka w przedszkolu. Gdy takiego pobytu nie ma, to oczywiście nie możemy również mówić w takim przypadku o pobieraniu opłat – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

– Dotyczy to oczywiście tylko placówek miejskich. W przypadku przedszkoli i żłobków prywatnych kwestie cen i płatności regulują zawarte z nimi umowy – dodaje. (b)