Za potrzebą tylko w krzaki

O potrzebie otwarcia w Krasnymstawie publicznej toalety mówi się od dawna. Miasto zapowiada, że szalet powstanie przy okazji przebudowy biblioteki, tyle że… nie wiadomo, kiedy do niej dojdzie.

Temat publicznej toalety wrócił na ostatniej sesji rady miasta. O to kiedy w końcu w Krasnystawie powstanie taki przybytek pytał radny Marcin Worotyński. – Były plany lokalizacji takiej toalety na ul. Okrzei, na której funkcjonuje pasaż handlowy, ale nic z tego nie wynikło. Handlujący na pasażu przedsiębiorcy są tam często od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia. Za możliwość handlu uiszczają opłatę. Zapewnienie im oraz innym osobom, dostępu do bieżącej wody i toalety jest oczywistym wymogiem, który jako samorząd powinniśmy zapewnić – przekonywał radny.

Na sesji jego wypowiedź pozostała bez reakcji, ale my o odpowiedź na pytanie czy, a jeśli tak, to kiedy krasnostawianie doczekają się miejskiego szaletu poprosiliśmy sekretarz miasta Krasnystaw Renatę Stangryciuk.

– Miasto wielokrotnie próbowało rozwiązać ten problem. W 2015 roku na tyłach Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy stacji trafo, została ustawiona przenośna toaleta. Rozwiązanie to spotkało się z protestami mieszkańców bloków przy ul. Głowackiego 4 i Sobieskiego 10 oraz osób prowadzących działalność gospodarczą między budynkami ul. Okrzei 25, czyli Krasnostawską Spółdzielnią Mieszkaniową, a ul. Okrzei 23, Miejską Biblioteką Publiczną. Po protestach toaleta została zdemontowana – przypomniała na początek pani sekretarz.

– Następnie pojawił się pomysł, by zlokalizować ją w piwnicy pod budynkiem biblioteki, ale zrezygnowano z niego z uwagi na wysokie koszty takiego rozwiązania. Analizowano również możliwość budowy toalety kompaktowej w miejscu wejścia do piwnicy biblioteki jednak ten wariant również spotkał się z protestami mieszkańców i przedsiębiorców. Prowadzone były też rozmowy z Krasnostawską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie udostępnienie miejsca na lokalizację toalety, która służyłaby m.in. osobom robiącym zakupy i prowadzącym handel na pasażu, ale spółdzielnia odmówiła – mówi sekretarz.

Na koniec miała jednak dobrą wiadomość. Miasto nie zrezygnowało całkiem z planów otwarcia szaletu i zdecydowało, że powstanie on w budynku miejskiej biblioteki. Stanie się to przy okazji przyszłej przebudowy placówki, a kiedy ta nastąpi, nie wiadomo… (kg)