Zaakceptowali budżet, chcą placu zabaw

Rada Osiedla Dyrekcja Górna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2023 r. Podjęła jednak uchwałę, w której wnosi o nowy plac zabaw na Górze Chełmskiej – albo jako dodatkowe zadanie, albo zamiast planowanego tam ogrodu botanicznego i sensorycznego.

Grudniowe zebranie otworzył Franciszek Onyszko, którego niedawno mieszkańcy po raz kolejny wybrali na przewodniczącego Rady Osiedla Dyrekcja Górna. Chełmski ratusz na spotkaniu reprezentowali m.in. Renata Ciepłowicz – sekretarz miasta Chełm i Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm. Urzędnicy omówili główne założenia projektu budżetu na 2023 r.

Mieszkańców Dyrekcji Górnej najbardziej interesowały plany przebudowy dróg na ich osiedlu. Wskazali, które ulice w pierwszej kolejności należy wyremontować: Graniczną, Wiejską, Jana Kazimierza i Katedralną. Mieszkańcy zasugerowali też, gdzie na Dyrekcji Górnej powinny być zlokalizowane podziemne i półpodziemne śmietniki, które są elementem realizowanego właśnie projektu. Postulowali o dostawienie dodatkowych pojemników na odpady głównie w dwóch lokalizacjach przy ul. Bydgoskiej.

Mieszkańcy chcieli wiedzieć, dlaczego nie są usuwane psie odchody z nowych, niedawno zainstalowanych pojemników. Dowiedzieli się, że jeszcze nie zostały one oddane do użytku. Zgłoszono urzędnikom potrzebę urządzenia siłowni, wycięcia starych drzew i nasadzenia nowych oraz apelowano, aby w sezonie letnim trzykrotnie kosić trawę. Mieszkańców interesował zakres planowanego w przyszłym roku remontu ul. Słowackiego. Podczas zebrania rozmawiano też o jakości powietrza na osiedlu i potrzebie monitorowania jego stanu.

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że na osiedlu brakuje placów zabaw dla dzieci. Ich zdaniem zamiast zapisanego już w projekcie przyszłorocznego budżetu ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej lepiej byłoby urządzić nowy plac zabaw (zwracali przy tym uwagę, że istniejący w tym miejscu plac jest leciwy i mało atrakcyjny dla dzieci). Rada osiedla podjęła uchwałę wnioskując do urzędników o zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na Górze Chełmskiej jako dodatkowe zadanie lub w miejsce planowanego ogrodu botanicznego i sensorycznego.

Mieszkańcy zwracali też uwagę na to, że wciąż nie wybudowano wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego placu zabaw między blokami przy ulicach: Wiejska 26, Graniczna 4 i Graniczna 4B. Innym zaległym przedsięwzięciem z budżetu obywatelskiego jest remont chodnika od Pl. Tysiąclecia do budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Po dyskusji Rada Osiedla Dyrekcji Górnej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2023 r. (mo)