Zaczną remont od Rejowieckiej, a skończą na…?

Choć przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm ma ruszyć lada dzień, w dalszym ciągu urzędnicy nie podają harmonogramu prac. O to na ostatniej komisji budżetu i rozwoju gospodarczego upomniał się radny Stanisław Mościcki, były wiceprezydent Chełma. – Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak będzie przebiegał remont trasy – mówił.

O tym, że urzędnicy nie podali jeszcze pełnego harmonogramu prac na miejskim odcinku krajowej „Dwunastki”, pisaliśmy przed tygodniem. Podaliśmy jedynie, że na pierwszy ogień idą najbardziej zniszczony fragment Rejowieckiej, od ronda im. Romana Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Wschodnia.

Staraliśmy się uzyskać cały plan przebudowy z dokładnymi terminami włącznie, ale urzędnicy tłumaczyli, że te kwestie będą tematem rozmów z wykonawcą, czyli firmą Budimex. Spotkanie w tej sprawie ma odbyć się w poniedziałek 24 lutego. Wydawałoby się, że skoro obie strony doszły do porozumienia, ustaliły zakres wszystkich robót, podpisały przed sądem ugodę, to również opracowały i zaakceptowały harmonogram prac.

Na ostatniej komisji budżetu i rozwoju gospodarczego o harmonogram upomniał się radny Stanisław Mościcki. Stwierdził, że w naszej gazecie przeczytał jedynie, iż na początku zostanie przebudowany odcinek Rejowieckiej i Wschodnia, natomiast nie wiadomo, co będzie dalej. Były wiceprezydent Chełma przypomniał, że szczegółowy harmonogram prac powstał wcześniej, zanim jeszcze Budimex wystąpił z dodatkowymi roszczeniami. Wiadomo natomiast, że tamten dokument jest nieaktualny.

Według niego cała krajowa „Dwunastka” została podzielona na dwanaście etapów. Zawarte w nim były terminy rozpoczęcia i zakończenia prac na wszystkich odcinkach. Najdłużej, bo około 11 miesięcy miałaby potrwać budowa wiaduktu nad torami przy ul. Wschodniej, w kierunku Włodawy. Prace, według wcześniejszych planów, miały zakończyć się na ul. Podgórze i wyremontowanym kilka lat temu odcinku ul. Rejowieckiej, od skrzyżowania ze Szpitalą do mostu nad rzeką Uherką.

Radny Mościcki zaapelował do urzędników o to, by chełmianie jak najszybciej mogli zapoznać się z dokładnym planem robót, tak by nie zostali zaskoczeni. Podkreślił, że przebudowa spowoduje utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i byłoby dobrze, gdyby wcześniej dowiedzieli się o terminach prac. Zasugerował też opublikowanie harmonogramu przebudowy krajowej Dwunastki w mediach.

Do sprawy wrócimy, gdy tylko miasto i Budimex opracują harmonogram wszystkich robót. (s)