Żądni wiedzy od małego

Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w roku akademickim 2017/2018 odbyły się w sobotę, 30 września 2017 r. To już szósty sezon działalności uniwersytetu, który w tym roku liczy sobie ponad 200 studentów w wieku od pięciu do dwunastu lat.


Mali studenci odebrali indeksy, otrzymali pierwsze pieczątki i zasiedli w ławkach auli Instytuty Informatyki UMCS, by wysłuchać wykładu inauguracyjnego: „Jak to z Babą Jagą było?”, który przygotowała dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. (prorektor UMCS ds. Kształcenia, Wydział Humanistyczny UMCS). Dzieci nie trzeba było wcale zachęcać do zadawania pytań. Ci, którzy najlepiej zapamiętali treść wykładu, zostali nagrodzeni atrakcyjnymi grami planszowymi. Nauka na dziecięcym uniwersytecie trwa dwa semestry, do czerwca 2018. Najmłodsi studenci spotykają się raz w miesiącu, by posłuchać ciekawych wykładów i wziąć udział w niezwykłych warsztatach – chemicznych, fizycznych, ekonomicznych, matematycznych czy archeologicznych. To doskonała okazja, by poznać UMCS, jego wykładowców i gości. – Szanowni studenci, zaczynacie nowy rok akademicki, to bardzo ważna chwila. Uniwersytet Dziecięcy to jest miejsce, gdzie można zdobyć ogromną ilość wiedzy, świetnie się bawić i zastanowić się, co chce się dalej w życiu robić – mówiła podczas inauguracji dr hab. Alina Orłowska. (EM.K.)