Zaduma nad tragicznym losem

Uroczystości na placu Litewskim

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej w Lublinie po raz kolejny połączyły polityków różnych ugrupowań. Wspólne uroczystości odbyły się 10 kwietnia na placu Litewskim.

Uczczono również pamięć Edwarda Wojtasa, posła, marszałka województwa i prezesa lubelskiego PSL, pochowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

W obchodach udział wzięły władze samorządowe województwa lubelskiego i Lublina, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego i Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, samorządowcy oraz młodzież szkolna. Uroczystości rocznicowe zorganizował społeczny Komitet Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W apelu pamięci odczytano 96 nazwisk ofiar katastrofy, zapalono także 96 zniczy. Częścią uroczystości była także msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach w intencji ofiar tragedii smoleńskiej i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą je na placu przy kościele oraz pod podobnym upamiętnieniem ofiar katastrofy, na budynku klasztoru ojców kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42. (EM.K.)

News will be here