Zaduma nad tragicznym losem

Uroczystości na placu Litewskim

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej w Lublinie po raz kolejny połączyły polityków różnych ugrupowań. Wspólne uroczystości odbyły się 10 kwietnia na placu Litewskim.

Uczczono również pamięć Edwarda Wojtasa, posła, marszałka województwa i prezesa lubelskiego PSL, pochowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

W obchodach udział wzięły władze samorządowe województwa lubelskiego i Lublina, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego i Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, samorządowcy oraz młodzież szkolna. Uroczystości rocznicowe zorganizował społeczny Komitet Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W apelu pamięci odczytano 96 nazwisk ofiar katastrofy, zapalono także 96 zniczy. Częścią uroczystości była także msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach w intencji ofiar tragedii smoleńskiej i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą je na placu przy kościele oraz pod podobnym upamiętnieniem ofiar katastrofy, na budynku klasztoru ojców kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42. (EM.K.)