Zaglądamy do Kumowej Doliny

Przebudowywany amfiteatr nabiera kształtów. Z placu budowy wyłania się już widownia, która ma pomieścić 2,5 tysiąca osób. Trwa także gruntowna przebudowa budynku, w którym oprócz biura i garderoby, powstają pracownie na potrzeby Chełmskiego Domu Kultury.

Zakres wartej ok. 13 mln zł inwestycji jest bardzo szeroki. Na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych przebudowana zostanie scena i widownia. W miejscu połamanych i spróchniałych ławek pojawią się stylowe podesty.

– Z terenu amfiteatru zniknął już budynek zaplecza „dźwiękowca”. W jego miejscu stoi konstrukcja nowego obiektu. Wykonawca prowadzi też prace przy nowej drodze prowadzącej do amfiteatru, która otoczona zostanie parkingami. Z krajobrazu zniknęły szpecące konstrukcje starej przepompowni. Pojawić się tam ma zagospodarowana zieleń, altany, plac zabaw, parkingi i nowe alejki. Wkrótce wykonawca przystąpi zapewne do budowy nowej sceny, zadaszenia, ogrodzenia i oświetlenia kompleksu – wylicza Roland Kurczewicz z chełmskiego magistratu.

Jak zapewniają władze miasta, prace idą w szybkim tempie, a termin ich zakończenia pozostaje niezmienny.

– Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem, który przewiduje, że nowy amfiteatr zobaczymy już pod koniec tego roku. Będzie to wyjątkowe miejsce, znakomite do organizacji kolejnych wydarzeń kulturalnych, także nowych cyklicznych festiwali – dodaje Agata Fisz, prezydent Chełma. (mg)