Zarabiają, mają, oszczędzają

Najdroższy dom ma Teresa Szpilewicz. Jego wartość oszacowała na 890 tys. zł. Najwięcej zaoszczędził Marek Pawłowski (165 tys. zł). A najnowszy samochód ma Irena Dejer (opel meriva z 2015 r.). W tym tygodniu przedstawiamy majątki kierowników i dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz jednostek organizacyjnych podległych starostwu.

Arlena Krawczuk, jako dyrektor pierwszego „ogólniaka”, zarobiła 63 tys. zł, a z umowy zlecenie ze Starostwa Powiatowego we Włodawie dodatkowo 4 tys. zł. Ma mieszkanie za 172 tys. zł i do spłaty 30 tys. zł kredytu hipotecznego.
Dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie Anita Lewczuk wraz z mężem ma odłożone 45 tys. zł, mieszkanie warte 160 tys. zł, działkę z altaną za 142 tys. zł i mazdę „trójkę” z 2004 r. Posiada również własne mieszkanie za 110 tys. zł. Zobowiązań finansowych nie ma. Jej dochód z tytułu zatrudnienia w ub.r. to 57 tys. zł.
Andrzej Lis, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance, oprócz gospodarstwa ogólnorolnego za 20 tys. zł, cały majątek dzieli z żoną. Poza oszczędnościami (52 tys. zł) małżeństwo ma dom warty 300 tys. zł, mieszkanie za 120 tys. zł, gospodarstwo ogólnorolne za 40 tys. zł i działkę za 15 tys. zł. Nawet wynagrodzenie z DPS-u (133 tys. zł) i dietę radnego (9 tys. zł), dyrektor wpisał jako małżeńską wspólność majątkową. Samochód: BMW X3 z 2006 r.
Dorota Ostrowska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, z tytułu pełnionej funkcji uzyskała dochód w wysokości 83 tys. zł. W oświadczeniu podała dom za 460 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa) z działką wartą 70 tys. zł i hondę jazz z 2006 r.
Eugeniusz Omelczuk w 2016 r. jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie zarobił 80 tys. zł. W Starostwie Powiatowym dorobił 2 tys., a w Kuratorium Oświaty w Lublinie 320 zł. Zaoszczędził 106 tys. zł a w funduszach inwestycyjnych ulokował 10 tys. zł. Jest współwłaścicielem domu oszacowanego na 190 tys. zł. W oświadczeniu wymienł także gospodarstwo rolne za 50 tys. zł i skodę wartą 21 tys. zł.
Irena Dejer, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, odłożyła 14 tys. zł. Jest współwłaścicielką domu wartego 20 tys. zł i ma na własność mieszkanie za 80 tys. zł. Poza tym jest współwłaścicielką działek i gruntów rolnych o łącznej wartości 18 tys. zł. Ma wziętego w leasing opla merivę z 2015 r. i jeszcze 54 tys. zł do spłaty kredytu hipotecznego. Z dyrektorskiej pensji „wyciągnęła” w 2016 r. 83 tys. zł.
Joanna Litwiniuk-Kupisz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, w oświadczeniu zaznaczyła, że wszystkie składniki majątku są objęte małżeńską wspólnotą majątkową. Składają się na nie: dom za 200 tys. zł, gospodarstwo rolne wycenione na 600 tys. zł, działka budowlana (85 tys. zł) i działki leśne (30 tys. zł). Zgromadzone środki pieniężne to 9 tys. zł. Zarządzając poradnią w ub.r. osiągnęła dochód w wysokości 63 tys. zł, a z tytułu umowy o pracę na czas określony w SP nr 2 zarobiła 2 tys. zł.
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie Jarosław Pogonowski w ub.r. zarobił 67 tys. zł. Wraz z żoną ma 107 tys. zł wpisanych jako środki pieniężne, papiery wartościowe (31 tys. zł), dom za 185 tys. zł, mieszkanie za 76 tys. zł i opla z 2014 r.
Marek Wójciga jest dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, gdzie w 2016 r. zarobił 61 tys. zł. Ma dom za ok. 200 tys. zł i gospodarstwo rolne warte 100 tys. zł, które przyniosło mu 18 tys. zł przychodu, ale 0 zł dochodu. Posiada również dwie działki (zabudowaną i leśną) łącznie warte 50 tys. zł. Ma kredyt hipoteczny – musi spłacić jeszcze 98 tys. zł.
Teresa Szpilewicz, pełniąca obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, pobrała w ub.r. wynagrodzenie w wysokości 74 tys. zł. Dodatkowo za działalność wykonywaną osobiście otrzymała 19 tys. zł. Na koncie odłożyła 1,5 tys. zł. Wszystkie posiadane nieruchomości obejmuje małżeńska wspólność majątkowa. Są to: dom za 890 tys. zł, gospodarstwo rolne warte 230 tys. zł. W oświadczeniu podała także inną nieruchomość, ale nie określiła jej rodzaju. Podała za to jej wartość: 3,5 mln zł. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokalu, która jednak przyniosła jej 79 tys. zł straty. Jako składniki mienia ruchomego podała: 2 mercedesy wycenione łącznie na 110 tys. zł. Jako środki trwałe indywidualnej działalności gospodarczej męża wpisała trzy komplety zestawów specjalistycznych maszyn do frezowania poboczy, pogłębiania rowów z samochodami ciężarowymi i osprzętem za 2,8 mln zł. W zobowiązaniach finansowych podała: kredyt inwestycyjny na 2,1 mln zł i kredyt bieżący na działalność męża w wysokości 400 tys. zł.
Urszula Rudko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, zarobiła w ub.r. 71 tys. zł (brutto). Razem z mężem ma: dom wart 250 tys. zł, gospodarstwo rolne za 35 tys. zł, las oszacowany na 10 tys. zł, oszczędności (19 tys. zł) i skodę z 2013 r. Wspólnie z mężem i córką ma zaciągnięty kredyt mieszkaniowy na 113 tys. zł.
Wiesława Kadrow, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, zgromadziła 62 tys. zł. Jej wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 98 tys. zł. W oświadczeniu podała wszystkie nieruchomości jako małżeńską wspólność majątkowa (dom za 300 tys. zł, budynek gospodarczy z garażem (20 tys. zł) i działkę wokół domu za 30 tys. zł). Z mężem dzieli też auto: kia z 2012 r.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie Zbigniew Woszczyński zarobił w ub.r. 101 tys. zł. Razem z żoną ma dom wart 180 tys. zł, 1/2 domu za 30 tys. zł i domek letniskowy o wartości 60 tys. zł. Wspólnie z żoną posiada też opla astrę z 2014 r. Jego zastępczyni, Ewa Osowiec, zarobiła 75 tys. zł. Wspólnie z mężem na koncie posiada 15 tys. zł oraz nieruchomości: dom za 600 tys. zł, mieszkanie za 275 tys. zł i dwie działki o łącznej wartości 700 tys. zł. Ma kredyt mieszkaniowy hipoteczny na 14 tys. zł.
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy w PUP Ryszard Stefaniuk również ma zaciągnięty kredyt hipoteczny, ale do spłacenia ma trochę więcej, bo 209 tys. zł. Oszczędności (18 tys. zł) objęte ma małżeńską wspólnością majątkową. Podobnie jak dom za 230 tys. zł, działkę rolna (4 tys. zł) i działkę zabudowana budynkiem mieszkalnym, oszacowaną na 350 tys. zł. W 2016 r. zarobił 68 tys. zł. Samochody: toyota avensis z 2005 r., audi tt z 2008 r.
Powiatowy geodeta Anna Żuchowska zarobiła 64 tys. zł. Ma mieszkanie za 200 tys. zł. Spłaca dwa kredyty. Ma kredyty: hipoteczny (13 tys. euro do spłacenia) i konsumpcyjny (35 tys. zł do spłacenia).
Dariusz Makarewicz, kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego we Włodawie, nie wskazał żadnych zobowiązań finansowych. Nie ma żadnych nieruchomości. Oświadczenie zostało wypełnione mało czytelnie, ale na koncie miał chyba 95 tys. zł (wspólność małżeńska). Na stanowisku kierownika zarobił w ub.r. 70 tys. zł. Z tytułu pełnienia funkcji radnego gminy Włodawa otrzymał 7 tys. zł (dieta). Posiada mienie ruchome, ale nie można odczytać, co dokładnie.
Franciszek Panasiuk, kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym we Włodawie, zarobił 60 tys. zł. Ma mieszkanie za 200 tys. zł i gospodarstwo rolne wycenione na 35 tys. zł, z którego osiągnął dochód w wysokości 1 tys. zł. Auta: opel astra z 2006 r. i suzuki jimny z 2003 r. Odłożył 9 tys. zł.
Kierownik Wydziału Geodezji Marek Pawłowski uzbierał 165 tys. zł i dodatkowo 80 tys. zł w funduszach inwestycyjnych. Ma mieszkanie oszacowane na 200 tys. zł, garaż za 20 tys. zł i jest współwłaścicielem działki letniskowej za 100 tys. zł. W ub.r. zarobił 72 tys. zł. Jeździ audi a6 z 2003 r.
Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego we Włodawie Małgorzata Torbicz jest współwłaścicielem 1/2 hondy jazz z 2003 r. i domu o wartości 120 tys. zł. Jako inspektor otrzymała wynagrodzenie w wysokości 41 tys. zł. Odłożyła 10 tys. zł.
Piotr Linkiewicz, kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego we Włodawie, jest właścicielem domu za 330 tys. zł i działki za 80 tys. zł. Jest współwłaścicielem (w 1/3) jeszcze dwóch domów o łącznej wartości 130 tys. zł i trzech działek oszacowanych łącznie na 25 tys. zł. Na koncie ma 60 tys. zł i posiada obligacje skarbowe o wartości 180 tys. zł. Na stanowisku kierownika zarobił w ub. r. 65 tys. zł.
Romuald Dydiuk, inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego we Włodawie, jest współwłaścicielem domu wycenionego na 140 tys. zł. Na własność posiada gospodarstwo rolne za 19 tys. zł, które nie przyniosło mu żadnego dochodu. Zaoszczędził 26 tys. zł. W urzędzie zarobił 37 tys. zł. Ma nissana z 2002 r. (sr)