Zaraza nie ustępuje

Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami sejmiku, a przede wszystkim licznymi prośbami rolników z całego regionu, Zarząd Województwa, realizując pomysł marszałka Sławomira Sosnowskiego, ogłosił regulamin konkursu, mającego pomóc w pokonaniu epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Lubelszczyźnie.


Samorząd umiejętnie wykorzystał w ten sposób ustawy o ochronie przyrody i oficjalnie prowadząc akcję promocyjno-edukacyjną, chce ułatwić i przyspieszyć proces odnajdywania i usuwania martwych dzików, padłych przeważnie właśnie na ASF. To przede wszystkim właśnie z pomorem dzików ta zaraza roznosi się też na świnie, powodując milionowe już straty hodowców. Zgodnie z przyjętym regulaminem, każdy kto znajdzie padłego dzika (z powodu innego niż potrącenie przez samochód, czy postrzelony podczas nieudanego polowania) – może zgłosić ten fakt do odpowiedniego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na podstawie zaświadczenia uzyska za pośrednictwem urzędów gmin nagrody w wysokości po 200 zł netto za jedną odnalezioną tuszę. Działanie takie będzie miało również charakter głęboko ekologiczny, służąc oczyszczaniu lubelskich lasów z padliny.
Pomysł marszałka Sosnowskiego spotkał się ze zdecydowaną aprobatą środowisk rolniczych, natomiast część ekologów zaprotestowała przeciw innej koncepcji samorządu, a mianowicie czasowej depopulacji dzików na terenie województwa. Marszałek uważa jednak, że sytuacja weterynaryjno-epidemiologiczna dojrzała już do zdecydowanej interwencji. – Przyroda musi służyć człowiekowi, oczywiście w pełnym poczuciu odpowiedzialności za całą biosferę. Nie można tych rzeczy stawiać na głowie – twardo podkreśla marszałek Sosnowski i ma w tej sprawie za sobą poparcie nawet zwykle nastawionych krytycznie rolniczych związków zawodowych. TAK