Zarekwirowali ćwierć tony tytoniu

Ponad 240 kilogramów suszu tytoniowego ujawnili pogranicznicy na jednej z posesji na terenie powiatu włodawskiego. Prefabrykat miał trafić do nielegalnej wytwórni papierosów. Wartość towaru to ponad 170 tys. zł.

W środę (5 lutego) funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej z Włodawy oraz Zbereża prowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie nielegalnych wyrobów akcyzowych. – W wyniku prowadzonych czynności na terenie powiatu włodawskiego funkcjonariusze przeszukali budynki gospodarcze znajdujące się na terenie prywatnej posesji – mówi por. SG Dariusz Sienicki.

– W ich wnętrzu ujawnili 240 kg suszu tytoniowego oraz urządzenie służące do jego wstępnej obróbki. Szacunkowa wartość nielegalnego towaru to ponad 170 tys. zł. Jak ustalili funkcjonariusze, tytoń pochodzący z upraw prowadzonych na terenie powiatu włodawskiego miał trafić do sprzedaży „na czarno” z przeznaczeniem na nielegalną produkcję papierosów.

Właściciel posesji, na terenie której ujawniono tytoń, poniesie odpowiedzialność karną z tytułu nieujawnienia organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania. Czyn ten, w myśl art. 54 § 1 kks, usankcjonowany jest karą grzywny, karą pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie. Sprawa zostanie przekazana do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej – informuje D. Sienicki. (bm)