Zarobki bardzo kulturalne

Kontynuujemy publikację oświadczeń majątkowych w ramach jednostek organizacyjnych miasta. Tym razem sprawdziliśmy portfele szefów instytucji kultury. Trudno mówić o średniej pensji dyrektorskiej, jako że rozrzut zarobków jest ogromny.

Najwięcej w roku minionym otrzymali dyrektorzy Teatru Andersena i Centrum Kultury – tutaj miesięczny dochód prowadzących te instytucje przekroczył 10 tys. zł. Na mniejsze zarobki mogli liczyć dyrektorzy dzielnicowych domów kultury, Galerii Labirynt, czy Teatru Starego.

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Ma dom o pow. 141 mkw. warty ok. 500 tys. zł i nieruchomość rolną wartą 20 tys. zł (współwłasność małżeńska). Z tytułu zatrudnienia w Ośrodku i na UMCS uzyskał dochód ponad 118,5 tys. zł, z praw autorskich 250 zł, z funduszu socjalnego 500 zł. Jego samochód to warte ok. 20 tys. zł Renault Laguna z 2009 roku. Ma zobowiązania kredytowe w wysokości 132,5 tys. zł (kredyt hipoteczny) i 45,5 tys. zł (kredyt konsumpcyjny).

Arkadiusz Klucznik – dyrektor Teatru im. Andersena. Ma mieszkanie warte 300 tys. zł (własność odrębna), prawie dwuhektarowe gospodarstwo rolne warte 150 tys. zł (hipoteka). Ma w hipotece dwa garaże warte 39 tys. zł i czwartą część udziału w mieszkaniu wartym 82 tys. zł. Należność z tytułu pracy wyniosła ponad 140 tys. zł, z praw autorskich ponad 3200 zł. Jego samochód to Peugot 208 z 2015 roku o szacowanej wartości ponad 41 tys. zł. Spłaca kredyt na kupno auta w wysokości 30 tys. zł.

Sławomir Księżniak – dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Jest współwłaścicielem (3/16) domu – wartość części to 46 tys. zł (maj. Odrębny). Ponadto ma mieszkanie warte 300 tys. zł (współwłasność małżeńska) i 0,3 hektara działki rolnej wartej 7,5 tys zł (współudział 3/64, majątek odrębny). Pensja dyrektorska wyniosła ponad 73,5 tys. zł, z innych umów uzyskał 1868 zł, z praw autorskich i innych źródeł – 740 zł.

Tomasz Pietrasiewicz – dyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN. Ma dom warty 300 tys. zł, mieszkanie warte 150 tys. zł i działki/nieużytki rolne na pow. ponad 7 hektarów (budynki gospodarcze, dom letniskowy) warte 190 tys. zł łącznie – wszystko wspólnota małżeńska. Dochód za miniony rok wyniósł 114 tys. zł. Zobowiązania kredytowe to blisko 172 tys. zł.
Karolina Rozwód – dyrektor Teatru Starego. Ma odłożone 25 tys. zł i dwa mieszkania warte 750 tys. zł (majątek odrębny). Z tytułu umowy o pracę uzyskała blisko 90 tys. zł, z wynajmu mieszkania – 21 tys. zł, z umorzenia pożyczki – 30 tys. zł, z działalności wykonywanej osobiście – 1600 zł, z zasiłku ZUS – 445 zł. Spłaca kredyty hipoteczne w wysokości ponad 80 tys. CHF i 220 tys. zł.

Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury. Bez odnotowanych oszczędności, mieszkania i samochodu. W minionym roku uzyskał dochód ponad 104 tys. zł. Spłaca kredyt na potrzeby własne – zostało ok. 30 tys. zł.

Aleksander Szpecht – dyrektor Centrum Kultury. Ma 71 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 300 tys. zł (wspólnota małżeńska). Roczna pensja dyrektorska wyniosła ponad 122 tys. zł.

Aleksandra Szulc-Choma – dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. Ma 35 tys. zł oszczędności. Jest współwłaścicielką części domu i działki (wartość ok. 170 tys. zł), dysponuje ponadto spółdzielczym mieszkaniem wartym 400 tys. zł. Ma też udział (1/8) w gospodarstwie rolnym oszacowanym na 140 tys. zł i siedlisko na pow. 37 arów warte ok. 290 tys. zł. Dochód w minionym roku wyniósł ponad 80 tys. zł. Jeździ samochodem Renault Megane z 2011 roku.

Waldemar Tatarczuk – dyrektor Galerii Labirynt. Ma 10 tys. zł i akcje GPW o wartości 1022,5 zł. Z tytułu prowadzenia galerii uzyskał dochód ponad 88 tys. zł, z praw autorskich 150 zł. Jeździ Oplem Astrą z 2005 roku (własność małżeńska).

Piotr Tokarczuk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Ma dom warty 320 tys. zł – własność, mieszkanie warte 310 tys. zł, i dwa garaże warte 60 tys. zł (wspólność małżeńska). Dochód za miniony rok to ponad 102 tys. zł, z funduszu socjalnego 670 zł. Jeździ samochodem Mitsubishi Lancer z 2011 roku. Spłaca z małżonką kredyt w wysokości ponad 78,5 tys. CHF zaciągnięty przed dziewięcioma laty.

Jan Twardowski – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca im. Wandy Kantorowej. Dysponuje mieszkaniem spółdzielczym wartym 200 tys. zł. Ma 30 tys. zł oszczędności. Z tytułu prowadzenia zespołu uzyskał dochód w wysokości ponad 100 tys. zł, z działalności wykonywanej osobiście – 1600 zł. Samochód: Peugeot 3008 z 2010 roku warty 30 tys. zł. Spłaca kredyt na zakup mieszkania, wartość zaciągniętych zobowiązań to 74 tys. zł.
Not. CH