Zarząd pięcioosobowy

Zarząd Powiatu Świdnickiego w komplecie, od lewej: T. Szydło, D. Kołodziejczyk, W. Jakson, A. Dygulska i M. Łuciuk

Podczas ostatniej sesji Rady Powiaty Świdnickiego radni wybrali nowych członków zarządu. Do Waldemara Jaksona, Dariusza Kołodziejczyka i Anny Dygulskiej dołączyli Mirosław Łuciuk i Tomasz Szydło.

Mirosław Łuciuk, który do tej pory pełnił funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdniku został wybrany etatowym członkiem zarządu powiatu. Jego kandydaturę poparło dwunastu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Z kolei Tomasz Szydło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, przy jedenastu głosach „za”, jednym przeciwnym i trzech wstrzymujących się został społecznym członkiem zarządu.

Jeszcze przed głosowaniem radni mieli okazję zadać kandydatom pytania. Z tej szansy skorzystał jedynie radny Jakub Osina, który chciał wiedzieć, czy zaproponowane przez zarząd osoby są członkami partii politycznej, a jeśli tak, to jakiej. M. Łuciuk poinformował, że należy PO, zaś T. Szydło przekazał, że nie należy do żadnego ugrupowania.

Podczas sesji radni dokonali także zmian w składach komisji. T. Szydło, w związku z wyborem do zarządu, zrezygnował z pracy w Komisji Skarg Wniosków i Petycji, gdzie był przewodniczącym. Zastąpi go radny Franciszek Mróz. Z kolei radny Łukasz Reszka, jak wyjaśnił przewodniczący z przyczyn osobistych, zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej. Jego miejsce zajął Michał Piotrowicz. Niebawem do rady dołączy nowy radny – Tomasz Deutryk. Obejmie on mandat po zmarłym w czerwcu br. Stanisławie Stefańczyku. (w, fot. Powiat Świdnicki)

 

News will be here