Zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znowu wydłużony. Starający się o niego rodzic nie musi udowadniać, że dziecko faktycznie uczęszcza do placówki, która z powodu Covid-19 została zamknięta. Niebawem zaś powinny ruszyć pierwsze wypłaty.

– Żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzic składa oświadczenie. Potwierdza w nim swoim podpisem, że musi zaopiekować się dzieckiem, bo placówka, do której dziecko uczęszcza, jest zamknięta z powodu Covid-19. Zaświadczenia z zamkniętych placówek oświatowych nie są potrzebne – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zasiłek opiekuńczy obecnie przysługuje do 26 kwietnia. Należy się on ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 8 oraz opiekunom starszych dzieci, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo ta jest zamknięta z powodu koronawirusa.

– Żeby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują je bezpośrednio do ZUS. Osoby, które jeszcze przed wydłużeniem zasiłku złożyły wniosek na nowy okres, nie muszą tego robić ponownie.

Na jego podstawie otrzymają kolejne świadczenie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni opieki w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach. Jeżeli rodzic złożył wniosek o opiekę na ogólnych zasadach, to będzie on potraktowany jak oświadczenie w sprawie dodatkowego zasiłku i nie pomniejszy puli 60 dni. Termin wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest taki sam jak w przypadku zasiłków na zwolnieniu lekarskim i zależy między innymi od tego, kto wypłaca zasiłek.

Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń powyżej 20 osób, wypłacają zasiłki samodzielnie – w standardowych terminach płatności wynagrodzeń. W pozostałych przypadkach zasiłek przelewa ZUS – do 30 dni po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania zasiłku. W przypadku pracowników i zleceniobiorców ten czas biegnie od dostarczenia kompletu dokumentów, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ostatnią okolicznością będzie opłacenie składki za dany miesiąc albo złożenie wniosku o zwolnienie ze składek.

Oświadczenie w sprawie zasiłku jest bardzo proste. Dostajemy jednak wiele dokumentów, w których brakuje np. podpisu rodzica. Pracodawcy zapominają również dołączyć zaświadczeń o wynagrodzeniach, które pozwalają wyliczyć prawidłową wysokość zasiłku. Apelujemy o uważne wypełnianie dokumentów, bo kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek to szybsza wypłata zasiłku – tłumaczy Korba. (pc)