Zatańczą przeciwko przemocy wobec kobiet

Lublinianie zatańczą przeciwko przemocy wobec kobiet. Akcję będącą częścią ogólnoświatowej kampanii społecznej, zaplanowano przed Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 14 lutego o godzinie 16:00.
– Ta akcja nie tylko ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet, która bardzo często jest niezauważalna w przestrzeni publicznej, ale także jest to okazja do spotkania kobiet i poczucia solidarności – tłumaczy Jolanta Prochowicz, koordynatorka akcji w Lublinie.
W tym roku nagłaśniany będzie problem gwałtu na randce.
– W Polsce praktycznie nie słyszymy o problemie przemocy w związkach nastolatków, o gwałtach na randce, molestowaniu seksualnym dziewcząt. Może się on wydawać społecznie nikły w porównaniu z bezkresem przemocy, do jakiej dochodzi w związkach osób dorosłych. Tymczasem statystyki biją na alarm.

Przemoc w związkach nastolatków jest podobnie nasilona jak to, co dzieje się w relacjach dorosłych – mówią organizatorzy akcji i przytaczają zdania z artykułu A. Czapczyńskiej, zamieszczone w „Niebieskiej Linii” z 2009 r., jedynym w Polsce czasopiśmie poświęconym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną.
Organizatorzy akcji podkreślają, że w Polsce nikt regularnie nie monitoruje problemu przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt, co nie znaczy, że problem nie istnieje. „Gwałt na randce” – termin powszechnie znany i opisany w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej nie jest praktycznie używany w Polsce. Jest objęty takim samym, jeśli nie większym tabu, jak termin „gwałt małżeński”. Dlatego w 2017 roku nasza akcja będzie zajmować się właśnie tym problemem, by go nagłośnić, ujawnić i przeciwdziałać – zapowiadają organizatorzy.KB